Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Schuttelaar & Partners

Αριθμός μητρώου: 57779082499-25
ημερομηνία της εγγραφής: 12/10/2009 5:15:38 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 1/10/2014 2:50:11 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 1/10/2014 2:50:11 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Schuttelaar & Partners
Ακρωνύμιο: S&P
Νομικό καθεστώς: Besloten Vennootschap
Δικτυακός τόπος: http://www.schuttelaar-partners.com

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Edwin Hecker
Θέση: Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jup van 't Veld
Θέση: Strategic consultant

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 84 Zeestraat 
2518 AD The Hague
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+31) 703184444
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Schuttelaar & Partners - Brussels
199 rue Belliard, box 22
1040 Brussels
Belgium
www.schuttelaar-partners.com
+32 2 502 2008

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: As a communications consultancy, Schuttelaar & Partners strives to promote greater health and sustainability. To do so, we rely on a combination of science, social dialogue and good sense to help our clients build public support for sustainable innovations in nutrition, agriculture and human health. Active in this field since 1995, we provide strategic advice and communication solutions to help our clients with a variety of activities – be they communication, lobbying, stakeholder dialogue, positioning and strategy, or issue and reputation management.

www.schuttelaar-partners.com
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 7
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Jan Jurrien van't Veld 15/7/2014 12/7/2015
Christophe Derrien 18/1/2014 16/1/2015
Griet de Cort 18/1/2014 16/1/2015
Sasja de Vos 15/7/2014 12/7/2015
Rutger Schilpzand 15/7/2014 12/7/2015
Levi Nietvelt 6/2/2014 4/2/2015
Edwin Hecker 15/7/2014 12/7/2015
Attilio Caligiani 15/7/2014 12/7/2015
Pascal Fentsch 15/7/2014 12/7/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Claims Regulation
Organic Regulation
New Breeding Technologies

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
FoodFirm - www.foodfirm.eu

Crisis Management Network - www.crisismanagementnetwork.com

Friends of Europe

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
>= 100000  € και < 150000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • Choices International Foundation
 • Keygene
 • Grodan


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 50000 € και μικρότερο του 100000 €.
 • NBT Platform

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.