Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Schuttelaar & Partners

Αριθμός μητρώου: 57779082499-25
ημερομηνία της εγγραφής: 12/10/2009 17:15:38

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/05/2015 14:24:27
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 13/03/2015 14:16:32
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 13/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Schuttelaar & Partners

S&P

Besloten Vennootschap

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Zeestraat, 84
2518 AD The Hague
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

(+31) 703184444

199 rue Belliard
Ταχυδρομική θυρίδα: 22
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 2 502 2008

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Edwin Hecker

Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Jup van 't Veld

Strategic consultant

    Στόχοι και αποστολή

As a communications consultancy, Schuttelaar & Partners strives to promote greater health and sustainability. To do so, we rely on a combination of science, social dialogue and good sense to help our clients build public support for sustainable innovations in nutrition, agriculture and human health. Active in this field since 1995, we provide strategic advice and communication solutions to help our clients with a variety of activities – be they communication, lobbying, stakeholder dialogue, positioning and strategy, or issue and reputation management.

www.schuttelaar-partners.com

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Organic legislation
Eco-label legislation
Fertilisers legislation
Food information to consumers legislation
Claims legislation
Waste legislation


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 6

6

1,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Griet de Cort 20/03/2015 18/03/2016
Levi Nietvelt 20/03/2015 18/03/2016
Christophe Derrien 20/03/2015 18/03/2016
Pascal Fentsch 15/07/2014 12/07/2015
Attilio Caligiani 15/07/2014 12/07/2015
Andrea Boccuni 20/03/2015 18/03/2016
Jan Jurrien van't Veld 15/07/2014 12/07/2015
Edwin Hecker 15/07/2014 12/07/2015
Rutger Schilpzand 15/07/2014 12/07/2015
Diederik Kramers 20/03/2015 18/03/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Περιβάλλον

    Μέλη

FoodFirm - www.foodfirm.eu

Crisis Management Network - www.crisismanagementnetwork.com

Friends of Europe

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 100.000 € και < 199.999 €

>= 100.000 € και < 499.999 €

 • Choices International Foundation
 • Keygene
 • Grodan
 • New Breeding Techniques Platform

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.