Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Schuttelaar & Partners

Identifikační číslo v rejstříku: 57779082499-25
Datum registrace: 12/10/2009 17:15:38

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 08/03/2016 09:53:32
Datum poslední roční aktualizace je: 08/03/2016 09:53:32
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 08/03/2017

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Schuttelaar & Partners

S&P

Naamloze Vennootschap

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Zeestraat, 84
2518 AD The Hague
NIZOZEMSKO

(+31)703184444

199 rue Belliard
Poštovní přihrádka: 22
1040 Brussels
BELGIE

(+32)2 502 2008

    Osoba s právní odpovědností

pan  Edwin Hecker

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Pascal Fentsch

EU Affairs Advisor

    Cíle a úkoly

As a communications consultancy, Schuttelaar & Partners strives to promote greater health and sustainability. To do so, we rely on a combination of science, social dialogue and good sense to help our clients build public support for sustainable innovations in nutrition, agriculture and human health. Active in this field since 1995, we provide strategic advice and communication solutions to help our clients with a variety of activities – be they communication, public affairs, stakeholder dialogue, positioning and strategy, or issue and reputation management.

www.schuttelaar-partners.com

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Organic legislation
Eco-label legislation
Fertilisers legislation
Novel Food legislation
Health claims Regulation
Food information to consumers Regulation


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 2   25%: 2

4

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Attilio CALIGIANI 22/08/2016 01/08/2017
Pascal FENTSCH 22/08/2016 01/07/2017
Griet de Cort 23/11/2016 21/11/2017

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Informační společnost
 • Ochrana spotřebitele
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Crisis Management Network - www.crisismanagementnetwork.com

Alliance of Internet of Things Innovation - www.aioti.eu

    Finanční údaje

01/2015  -  12/2015

>= 100 000 € a < 199 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • Association for Vertical Farming (AVF)
 • International Platform of Insects for Food & Feed Association (IPIFF)
 • European Rental Association (ERA)
 • Grodan
 • New Breeding Techniques Platform (NBT Platform)
 • Choices International Foundation (CIF)

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.