Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Schuttelaar & Partners

Identifikační číslo v rejstříku: 57779082499-25
Datum registrace: 12/10/2009 17:15:38

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/05/2015 14:24:27
Datum poslední roční aktualizace je: 13/03/2015 14:16:32
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 13/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Schuttelaar & Partners

S&P

Besloten Vennootschap

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Zeestraat, 84
2518 AD The Hague
NIZOZEMSKO

(+31) 703184444

199 rue Belliard
Poštovní přihrádka: 22
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 2 502 2008

    Osoba s právní odpovědností

pan  Edwin Hecker

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Jup van 't Veld

Strategic consultant

    Cíle a úkoly

As a communications consultancy, Schuttelaar & Partners strives to promote greater health and sustainability. To do so, we rely on a combination of science, social dialogue and good sense to help our clients build public support for sustainable innovations in nutrition, agriculture and human health. Active in this field since 1995, we provide strategic advice and communication solutions to help our clients with a variety of activities – be they communication, lobbying, stakeholder dialogue, positioning and strategy, or issue and reputation management.

www.schuttelaar-partners.com

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Organic legislation
Eco-label legislation
Fertilisers legislation
Food information to consumers legislation
Claims legislation
Waste legislation


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 6

6

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Griet de Cort 20/03/2015 18/03/2016
Levi Nietvelt 20/03/2015 18/03/2016
Christophe Derrien 20/03/2015 18/03/2016
Pascal Fentsch 15/07/2014 12/07/2015
Attilio Caligiani 15/07/2014 12/07/2015
Andrea Boccuni 20/03/2015 18/03/2016
Jan Jurrien van't Veld 15/07/2014 12/07/2015
Edwin Hecker 15/07/2014 12/07/2015
Rutger Schilpzand 15/07/2014 12/07/2015
Diederik Kramers 20/03/2015 18/03/2016

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Informační společnost
 • Ochrana spotřebitele
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

FoodFirm - www.foodfirm.eu

Crisis Management Network - www.crisismanagementnetwork.com

Friends of Europe

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € a < 199 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • Choices International Foundation
 • Keygene
 • Grodan
 • New Breeding Techniques Platform

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.