Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Schuttelaar & Partners

Identifikační číslo v rejstříku: 57779082499-25
Datum registrace: 12.10.09 17:15:38

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 1.10.14 14:50:11
Datum poslední roční aktualizace je 1.10.14 14:50:11


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Schuttelaar & Partners
Zkratka: S&P
Právní forma Besloten Vennootschap
Internetové stránky: http://www.schuttelaar-partners.com

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Edwin Hecker
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Jup van 't Veld
Funkce: Strategic consultant

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Zeestraat  84
2518 AD The Hague
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 703184444
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Schuttelaar & Partners - Brussels
199 rue Belliard, box 22
1040 Brussels
Belgium
www.schuttelaar-partners.com
+32 2 502 2008

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: As a communications consultancy, Schuttelaar & Partners strives to promote greater health and sustainability. To do so, we rely on a combination of science, social dialogue and good sense to help our clients build public support for sustainable innovations in nutrition, agriculture and human health. Active in this field since 1995, we provide strategic advice and communication solutions to help our clients with a variety of activities – be they communication, lobbying, stakeholder dialogue, positioning and strategy, or issue and reputation management.

www.schuttelaar-partners.com
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 7
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Jan Jurrien van't Veld 15.7.14 12.7.15
Christophe Derrien 18.1.14 16.1.15
Griet de Cort 18.1.14 16.1.15
Sasja de Vos 15.7.14 12.7.15
Rutger Schilpzand 15.7.14 12.7.15
Levi Nietvelt 6.2.14 4.2.15
Edwin Hecker 15.7.14 12.7.15
Attilio Caligiani 15.7.14 12.7.15
Pascal Fentsch 15.7.14 12.7.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Claims Regulation
Organic Regulation
New Breeding Technologies

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Informační společnost
 • Ochrana spotřebitele
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
FoodFirm - www.foodfirm.eu

Crisis Management Network - www.crisismanagementnetwork.com

Friends of Europe

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 100000  € a < 150000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • Choices International Foundation
 • Keygene
 • Grodan


Klienti, kteří představují obrat nejméně 50000 € a zároveň méně než 100000 €.
 • NBT Platform

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.