Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Verband Österreichischer Ziegelwerke

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 57762696918-41
Data Reġistrazzjoni: 10/10/2011 14:43:08

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 15/09/2014 10:55:58
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 15/09/2014 10:55:58


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Verband Österreichischer Ziegelwerke
Akronimu: VÖZ
Statut legali: Verband
Websajt: http://www.ziegel.at/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Gerhard Koch
Kariga: Geschäftsführer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Gerhard Koch
Kariga: Geschäftsführer

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 11 Wienerbergstraße 
Wien 1100
L-AWSTRIJA
Numru tat-telefon: (+43) 1 587 33 46
Numru tal-faks: (+43) 1 587 33 46 11
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Der Verband Österreichischer Ziegelwerke ist die bundesweite freiwillige Interessensvertretung der österreichischen Ziegelindustrie.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Klimaschutz, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Emissionsshandelssystem, Energieeffizienzrichtlinie für Gebäude, Bauprodukteverordnung, Standardisation, Abfallrecht, Industriemissionsrichtlinie

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
TBE, Cerame Unie, CEPMC

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 7,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.