Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

CETS - European Committee for Surface Treatment aisbl

Identifikační číslo v rejstříku: 5774391386-55
Datum registrace: 10/09/2008 11:40:50

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 09/02/2015 12:11:46
Datum poslední roční aktualizace je: 09/02/2015 12:11:46
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 09/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

CETS - European Committee for Surface Treatment aisbl

CETS

aisbl - Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Kapeldreef, 60
B-3001 Leuven
BELGIE

(+32) 16401420

    Osoba s právní odpovědností

pan  David Elliott

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  David Elliott

President

    Cíle a úkoly

CETS was established in 1981 with the prime objective to provide the facility of European manufacturers of surface treatment plants and processes to share common needs of:
• Exchange of knowledge on health, safety and environmental issues
• Exchange of information on matters of statutory regulations
• Exchange of information on business statistics
• Aspire an European standardization
• Observe market development and sales statistics
• Accomplish market research
CETS also encourages dialogue between the process suppliers and their customers, and provides a forum where the national associations within Europe can debate and exchange information on common issues.
The CETS forum also provides the focal point for contact between the European surface engineering industry and the European Commission.
Members of CETS manufacture and operate plants and processes for:
• Chemical and electrochemical treatment of metal and plastics
• Physical and thermal metal coating
• Ancillary equipment for chemical or electrolytic plants
• Plants and equipments for organic coatings
• Plants and equipment for chemical and electrochemical treatment
• Plants and equipment for mechanical plating
• Plants and equipment for physical deposition
• Pollution abatement for water and air

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

REACH, SEVESO, Industrial Emissions


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Europäische Gesetzgebung auf den Gebieten Oberflächentechnik, Umweltschutz, Handhabung und Verwendung gefährlicher Stoffe in der Oberflächentechnik

Umsetzung von REACH
Umsetzung der CLP-Verordnung
Verwendung von SVHC-Stoffen
Priorisierung von Stoffen für Anhang XIV - Autorisierung

Beitrag von KMU-Betrieben zur Ressourceneffizienz entlang der Fertigungskette.
Auswirkung der Seveso.Richtlinie auf die Branche der Oberflächentechnik.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Hospodářské a finanční věci
  • Podnikání
  • Rozvoj
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

CETS ist ein Zusammenschluß von europäischen Verbänden auf dem Gebiet der Beschichtung von Oberflächen.

Zur Zeit sind 21 Verbände aus 12 europöischen Ländern angeschlossen.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

15 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.