Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

CETS - European Committee for Surface Treatment aisbl

Identifikační číslo v rejstříku: 5774391386-55
Datum registrace: 10.9.08 11:40:50

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 19.8.14 10:11:01
Datum poslední roční aktualizace je 19.8.14 10:11:01


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: CETS - European Committee for Surface Treatment aisbl
Zkratka: CETS
Právní forma aisbl - Association
Internetové stránky: http://www.cets-surface.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  David Elliott
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  David Elliott
Funkce: President

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Kapeldreef  60
B-3001 Leuven
BELGIE
Telefon: (+32) 16401420
Číslo faxu: (+32) 16298319
Další kontaktní údaje: hosting at

VOM asbl, The Belgian Association of Surface Treatment
Kapeldreef 60
3001 LEUVEN

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: CETS was established in 1981 with the prime objective to provide the facility of European manufacturers of surface treatment plants and processes to share common needs of:
• Exchange of knowledge on health, safety and environmental issues
• Exchange of information on matters of statutory regulations
• Exchange of information on business statistics
• Aspire an European standardization
• Observe market development and sales statistics
• Accomplish market research
CETS also encourages dialogue between the process suppliers and their customers, and provides a forum where the national associations within Europe can debate and exchange information on common issues.
The CETS forum also provides the focal point for contact between the European surface engineering industry and the European Commission.
Members of CETS manufacture and operate plants and processes for:
• Chemical and electrochemical treatment of metal and plastics
• Physical and thermal metal coating
• Ancillary equipment for chemical or electrolytic plants
• Plants and equipments for organic coatings
• Plants and equipment for chemical and electrochemical treatment
• Plants and equipment for mechanical plating
• Plants and equipment for physical deposition
• Pollution abatement for water and air
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Europäische Gesetzgebung auf den Gebieten Oberflächentechnik, Umweltschutz, Handhabung und Verwendung gefährlicher Stoffe in der Oberflächentechnik

Umsetzung von REACH
Umsetzung der CLP-Verordnung
Verwendung von SVHC-Stoffen
Priorisierung von Stoffen für Anhang XIV - Autorisierung

Beitrag von KMU-Betrieben zur Ressourceneffizienz entlang der Fertigungskette.
Auswirkung der Seveso.Richtlinie auf die Branche der Oberflächentechnik.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Podnikání
 • Rozvoj
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
CETS ist ein Zusammenschluß von europäischen Verbänden auf dem Gebiet der Beschichtung von Oberflächen.

Zur Zeit sind 21 Verbände aus 12 europöischen Ländern angeschlossen.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 15 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.