Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Euro Keys

Identifikationsnummer i registret: 57682805238-78
Registreringsdato: 07-02-11 10:39:07

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 14-01-14 17:20:51
Seneste årlige opdatering 14-01-14 17:20:51


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Euro Keys
Forkortelse: Euro Keys
Retlig form: SPRL
Websted: http://www.eurokeys.eu

Kategorier

Kategori I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter
og mere præcist: Konsulentfirmaer

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Monika Derecque-Pois
Stilling: Managing Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Monika Derecque-Pois
Stilling: Managing Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Rue de la Loi  26
Postboks: 14
1040 Brussels
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 27779979
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Our mission, as a leading European affairs company, is to provide political, legislative, government, and public affairs counsel and services with a team of consultants and European affairs specialists with first hand experience of working with European institutions, the media and business companies.

As an independent, highly professional company, we are committed to our clients and their business. We provide our clients with exclusive advice and information in order to stimulate their business and to anticipate European legislative developments that might have impacts on their activities.

Our key services are developed by careful monitoring, researching and gathering intelligence, which enables us to provide guidance on the development and implementation of strategies to achieve clearly defined objectives. Our team of motivated public affairs professionals tailors a package of services that fits our clients’ issues, goals, objectives and ambit of activities.

Euro Keys adheres to the highest standards of professionalism and ethics in the provision of its public affairs services. We are accredited lobbyists of the European Parliament.
Organisationen repræsenterer interesser på:
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Our clients’ business are faced with issues of lasting consequences through the actions of the European institutions, a change in public opinion, or the announcement of a new regulatory proposal. Euro Keys puts together a comprehensive strategy to respond to situations at the political, public or media level. We keep our clients informed on policy developments and their interpretations, and where necessary, help them to influence the policy process. We understand the policies, politics and regulations of all sectors of the European economy, and have a track record of achieving quantitative and qualitative results.

Our approach to representing our clients’ organisation or company is underpinned by the need to know how their business operates and driven by the aim of putting their issue in the spotlight. We undertake to identify the clients’ needs and interests and help to align them with the policies and programmes of the European Union. Our long-standing experience of representing public organisations, associations, municipalities, companies, civil society groups and private individuals makes us a reliable and professional partner for our clients.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Energi
 • Erhverv
 • Fiskeri og akvakultur
 • Folkesundhed
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Indre Anliggender
 • Klima
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Transport
 • Udvikling

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Organisationens omsætning i forbindelse med lobbyvirksomhed på klienters vegne i EU-institutionerne:
438.000 €

Klienter, hvis andel af omsætningen er under 50000 €.
 • E2BA ASBL
 • HDL Consulting
 • ACP Fish II


Klienter, hvis andel af omsætningen er på 350000 € eller derover, men under 400000 €.
 • GIRP

Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 4.910.445 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.