Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ALTHEIS LTD

Tunnistenumero rekisterissä: 57635286932-84
Rekisteröintipäivä: 12.10.2011 19:31:28

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.5.2014 23:11:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.10.2013 4:47:48


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ALTHEIS LTD
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Limited company (LTD)
Internet-osoite: http://www.altheis.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Lakiasiaintoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Anne Louise KERDREUX-FULRAD
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Anne Louise KERDREUX-FULRAD
Tehtävä organisaatiossa: Lawyer in European and International Law

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Borough High Street NKP House 3rd Floor Front 93-95
SE1 1NL London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 7912042510
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: ALTHEIS LTD provides legal services in International and EU Law and studies (audit and evaluation) to Businesses, Public bodies, Governments and to the European institutions.

Our fields of specialisation are :
International Business
Competition and State Aid
Business Law
International Commerce
Transnational Cooperation
Arbitration (Caribbean region)

Geographical areas:
Office in London (UK)
Paris (FR)
Saint-Martin (FWI)

References:
Central Banks
Chamber of commerce & industries
Companies (EU & US)
European Institutions
International associations
Governments & Public bodies
Outermost regions / OCTs
Regional authorities

Sectors:
Building (EU standards)
Energy (Renewable energies)
EU Procurements
Environment (Tropical zones)
IT New technologies, E-Trade, E-Learning
Research Development & Innovation
Transport (Maritime & Air)

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The goal of our Law firm is to represent and defend the interests of our clients before the European institutions.

For this purpose, our EU Lawyers participate at meetings, working groups, panels discussion and forum related to our domains of specialization.

We prepare drafts and papers to communicate with the EU and put forward our analysis on our domains of specialization.

We provide our clients with updated European and International legislation.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja Anne Louise Kerdreux-Fulrad is a Lawyer in International and EU Law, a Legal Expert to the European Commission and a Registered Lobbyist to the European Parliament

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


International Business Development
Competition Law and State Aid
International Commerce
Transnational Cooperation
International Law

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European Union Law Group
International Law and Policy
The Hague Academy of International Law
ACI International Trade: Legal, Regulatory, and Compliance Experts
Global Law Experts (GLE)
DevelopmentAid
Asia-Pacific International Trade Compliance Forum

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
64 709 €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • Public Bodies


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 50000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 100000 €.
 • LVS Association

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 64 709 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The activity of the year 2012 is related to EU activities

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Anne Louise KERDREUX-FULRAD