Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Health Care Without Harm Europe

Identifikacijska številka v Registru: 57514749088-82
Datum registracije: 04/07/2012 16:20:41

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 20/04/2015 17:54:52
Datum zadnje letne spremembe: 20/04/2015 17:54:52
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 20/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Health Care Without Harm Europe

HCWH Europe

aisbl

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Rue de La Pépinière, 1
1000 Brussels
BELGIJA

(+32)25030481

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Anja Leetz

Executive Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Grazia Cioci

Deputy Director

    Cilji in naloge

HCWH Europe is an independent non-profit NGO focusing on the environmental impact of the healthcare sector in Europe.

Our mission is to transform the European healthcare sector so that it is ecologically sustainable and a leading advocate for environmental health and justice across the globe.

HCWH Europe main objectives are:
1) Harness healthcare as a powerful voice for environmental policy. With policy programmes, we seek to influence the EU and UN policy processes to achieve strong Europe-wide environmental frameworks regarding public health and the health sector.
2) Reduce the harmful effects on the environment caused by healthcare (which is a major polluter). We work with European hospitals, NGOs and scientists to change how healthcare does business on a daily basis to reduce the environmental footprint of the sector.

 • evropski
 • svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Medical Device Directive
EDC debate
Pharmaceuticals in the Environment
Climate policies

Public Procurement policies
mercury and REACH implementation


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Following EU discussions and policy development regarding Public Procurement, EDC criteria, pharmaceuticals, REACH review, WFD, Medical Device Directive, sustainable food and climate & energy.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 3  

3

1,5

The Brussels office is engaged in EU affairs, with all the staff members covering different areas and activities.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Komuniciranje
 • Notranje zadeve
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

16.000.000

INGES – Institut für Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen(5),
Comité Pour le Developpement Durable en Santé (C2DS)(400),
Uppsala Universitat(10000),
Stockholms läns landsting(2000000),
Läkare för Miljön(5),
Karolinska Universitetssjukhuset(10000),
Zdruzenie na Doktori za zivotna sredina MADE(1),
Armenian Women for Health and a Healthy Environment (AWHHE)(5),
Women for Green Way for Generations(5),
ETA Environmental Management(5),
Otto Wagner Hospital Centre of Social Medicine(300),
Vienna Healthcare Institutions Association (KAV)(12),
Foundation for Realisation of Ideas(1),
IPA Ecosphere(1),
Flemish Platform - Environment and Health(1),
Arnika Association(10),
The Ecological Council(10),
Endometriosis Foundation(10),
Gentofte County Hospital(1000),
Sønderborg Hospital(1000),
Sygehus Nord Hospital - Nykobing Thisted(1000),
Aarhus University Hospital(1000),
Association of Independent Doctors for the Environment and Public Heal(1),
Committee for Environmental Health(1),
National Centre for Independent Information on Waste (CNIID)(1),
BUND - Friends of the Earth Germany(40),
BUND - Friends of the Earth Berlin(40),
European Institute for Transfer of Technology, Info Management and Com(1),
Institute for Environmental Medicine and Healthcare, Freiburg Universi(1),
Irish Doctor’s Environmental Association (IDEA)(1),
Organisation for Ecologically Sustainable Waste Management(1),
ALERR(1),
Waste and Environment Foundation(1),
EcoBaby(1),
Huize Aarde Foundation(5),
Women in Europe for a Common Future(150),
Cleaner Production and Energy Efficiency Centre(1),
Life Youth Foundation(1),
Baikal Environmental Wave(1),
Kaliningrad Children and Youth Invalids (NGO "Maria")(1),
Friends of the Earth Slovakia(10),
Slovenian Clean Production and Right-to-Know Action Club(1),
Andalusian School of Public Health(10000),
University Hospital of La Fe, Children’s Department(1),
University Hospital Virgin of Arrixaca, Children’s Department(1),
Chemicals and Environment - Consultants for Sustainable Development(1),
County Council of Sörmland(500000),
International Chemical Secretariat(15),
Jämtlands County Council (JLL)(500000)Jegrelius Research Centre(10),
Skåne University Hospital(1000),
Foundation TEM(5),
International Council of Nurses(16000000),
International Society of Doctors for the Environment(3000),
Physicians for the Environment Switzerland, AefU(1),
Schelker Environmental Consulting(1),
British Society for Ecological Medicine(10),
The Centre for Greener Healthcare(120),
Communities Against Toxics England(10),
Communities Against Toxics Scotland(10),
Medact - ISDE UK(10),
Royal College of Nursing RCN(410000),
Soil Association(20),
Waste Watch(20),
International Society of Doctors for the Environment Ukraine(3000),
MAMA-86-Kharkov(10),
Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)(1),
Region Skåne(500000),
Västra Götalandsregionen(500000),
Recyclomed(3600),
Cork University Hospital(1000),
CARTIF Foundation(1000),
XATIVA - ONTINYENT DEPARMENT OF HEALTHCARE- GENERALlTAT VALENCIANA(72)
HSE Estates (South) (7634)
Helse Sør-Øst RHF (2500000)

 • AVSTRIJA
 • BELGIJA
 • DANSKA
 • FRANCIJA
 • IRSKA
 • ITALIJA
 • MADŽARSKA
 • NEMČIJA
 • NIZOZEMSKA
 • ROMUNIJA
 • SLOVAŠKA
 • SLOVENIJA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO
 • ČEŠKA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ARMENIJA
 • BELORUSIJA
 • MAKEDONIJA (NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA)
 • MOLDAVIJA
 • NORVEŠKA
 • RUSIJA
 • UKRAJINA
 • ŠVICA

HCWH Europe is member of the European Environmental Citizens Organisation for Standardisation (ECOS), the Network for Sustainable Development in Public Procurement (NSDPP), the European Working Group on Ethical Public Procurement (EWGEPP) and the 'EDC Free' campaign, an informal coalition of public interest groups representing more than 31 organisations in Europe.

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

>= 100.000 € in < 199.999 €

430.956 €

346.224 €

0 €

DG Environment

301.669 €

DG Environment, Life+

0 €

0 €

8.755 €

25.000 €

10.800 €

84.732 €

0 €

84.732 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.