Sti

Flere værktøjer



    Registreredes profil

Health Care Without Harm Europe

Identifikationsnummer i registret: 57514749088-82
Registreringsdato: 04/07/2012 16:20:41

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 20/04/2015 17:54:52
Seneste årlige opdatering: 20/04/2015 17:54:52
Næste ajourføring skal senest ske den: 20/04/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Health Care Without Harm Europe

HCWH Europe

aisbl

    Kategori

III - Ikke-statslige organisationer

Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

    Kontaktoplysninger

Rue de La Pépinière, 1
1000 Brussels
BELGIEN

(+32)25030481

    Juridisk ansvarlig

Anja Leetz

Executive Director

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Grazia Cioci

Deputy Director

    Mål og opgaver

HCWH Europe is an independent non-profit NGO focusing on the environmental impact of the healthcare sector in Europe.

Our mission is to transform the European healthcare sector so that it is ecologically sustainable and a leading advocate for environmental health and justice across the globe.

HCWH Europe main objectives are:
1) Harness healthcare as a powerful voice for environmental policy. With policy programmes, we seek to influence the EU and UN policy processes to achieve strong Europe-wide environmental frameworks regarding public health and the health sector.
2) Reduce the harmful effects on the environment caused by healthcare (which is a major polluter). We work with European hospitals, NGOs and scientists to change how healthcare does business on a daily basis to reduce the environmental footprint of the sector.

 • europæisk plan
 • verdensplan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Medical Device Directive
EDC debate
Pharmaceuticals in the Environment
Climate policies

Public Procurement policies
mercury and REACH implementation


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Following EU discussions and policy development regarding Public Procurement, EDC criteria, pharmaceuticals, REACH review, WFD, Medical Device Directive, sustainable food and climate & energy.

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

50%: 3  

3

1,5

The Brussels office is engaged in EU affairs, with all the staff members covering different areas and activities.

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Energi
 • Erhverv
 • Folkesundhed
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Klima
 • Kommunikation
 • Miljø
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Udvikling

    Medlemskab og tilhørsforhold

16.000.000

INGES – Institut für Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen(5),
Comité Pour le Developpement Durable en Santé (C2DS)(400),
Uppsala Universitat(10000),
Stockholms läns landsting(2000000),
Läkare för Miljön(5),
Karolinska Universitetssjukhuset(10000),
Zdruzenie na Doktori za zivotna sredina MADE(1),
Armenian Women for Health and a Healthy Environment (AWHHE)(5),
Women for Green Way for Generations(5),
ETA Environmental Management(5),
Otto Wagner Hospital Centre of Social Medicine(300),
Vienna Healthcare Institutions Association (KAV)(12),
Foundation for Realisation of Ideas(1),
IPA Ecosphere(1),
Flemish Platform - Environment and Health(1),
Arnika Association(10),
The Ecological Council(10),
Endometriosis Foundation(10),
Gentofte County Hospital(1000),
Sønderborg Hospital(1000),
Sygehus Nord Hospital - Nykobing Thisted(1000),
Aarhus University Hospital(1000),
Association of Independent Doctors for the Environment and Public Heal(1),
Committee for Environmental Health(1),
National Centre for Independent Information on Waste (CNIID)(1),
BUND - Friends of the Earth Germany(40),
BUND - Friends of the Earth Berlin(40),
European Institute for Transfer of Technology, Info Management and Com(1),
Institute for Environmental Medicine and Healthcare, Freiburg Universi(1),
Irish Doctor’s Environmental Association (IDEA)(1),
Organisation for Ecologically Sustainable Waste Management(1),
ALERR(1),
Waste and Environment Foundation(1),
EcoBaby(1),
Huize Aarde Foundation(5),
Women in Europe for a Common Future(150),
Cleaner Production and Energy Efficiency Centre(1),
Life Youth Foundation(1),
Baikal Environmental Wave(1),
Kaliningrad Children and Youth Invalids (NGO "Maria")(1),
Friends of the Earth Slovakia(10),
Slovenian Clean Production and Right-to-Know Action Club(1),
Andalusian School of Public Health(10000),
University Hospital of La Fe, Children’s Department(1),
University Hospital Virgin of Arrixaca, Children’s Department(1),
Chemicals and Environment - Consultants for Sustainable Development(1),
County Council of Sörmland(500000),
International Chemical Secretariat(15),
Jämtlands County Council (JLL)(500000)Jegrelius Research Centre(10),
Skåne University Hospital(1000),
Foundation TEM(5),
International Council of Nurses(16000000),
International Society of Doctors for the Environment(3000),
Physicians for the Environment Switzerland, AefU(1),
Schelker Environmental Consulting(1),
British Society for Ecological Medicine(10),
The Centre for Greener Healthcare(120),
Communities Against Toxics England(10),
Communities Against Toxics Scotland(10),
Medact - ISDE UK(10),
Royal College of Nursing RCN(410000),
Soil Association(20),
Waste Watch(20),
International Society of Doctors for the Environment Ukraine(3000),
MAMA-86-Kharkov(10),
Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)(1),
Region Skåne(500000),
Västra Götalandsregionen(500000),
Recyclomed(3600),
Cork University Hospital(1000),
CARTIF Foundation(1000),
XATIVA - ONTINYENT DEPARMENT OF HEALTHCARE- GENERALlTAT VALENCIANA(72)
HSE Estates (South) (7634)
Helse Sør-Øst RHF (2500000)

 • BELGIEN
 • DANMARK
 • FORENEDE KONGERIGE, DET
 • FRANKRIG
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • NEDERLANDENE
 • RUMÆNIEN
 • SLOVAKIET
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • SVERIGE
 • TJEKKIET
 • TYSKLAND
 • UNGARN
 • ØSTRIG
 • ARMENIEN
 • BELARUS
 • MAKEDONIEN, DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK
 • MOLDOVA, REPUBLIKKEN
 • NORGE
 • RUSSISKE FØDERATION, DEN
 • SCHWEIZ
 • UKRAINE

HCWH Europe is member of the European Environmental Citizens Organisation for Standardisation (ECOS), the Network for Sustainable Development in Public Procurement (NSDPP), the European Working Group on Ethical Public Procurement (EWGEPP) and the 'EDC Free' campaign, an informal coalition of public interest groups representing more than 31 organisations in Europe.

    Finansielle oplysninger

01/2013  -  12/2013

>= 100.000 € og < 199.999 €

430.956 €

346.224 €

0 €

DG Environment

301.669 €

DG Environment, Life+

0 €

0 €

8.755 €

25.000 €

10.800 €

84.732 €

0 €

84.732 €

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.