Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

EUROS / AGENCY

Identitātes numurs Reģistrā: 57468837764-43
Reģistrācijas datums: 18/01/2012 12:03:03

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 05/05/2015 10:12:18
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 05/05/2015 10:12:18
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 05/05/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

EUROS / AGENCY

E/A

SARL

    Reģistra nodaļa

I - Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Profesionālie konsultāciju biroji

    Kontaktinformācija

Rue Bachaumont, 7
PARIS 75002
FRANCIJA

(+33) 171197960

Rue Bachaumont
Bruxelles 1050
BEĻĢIJA

(+32) 24377801

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Mathieu COLLET

President - CEO

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Martin WITTENBERG

Directeur du bureau de Bruxelles

    Mērķi un uzdevumi

Créée en décembre 2011, Euros / Agency accompagne les dirigeants des organisations publiques et privées dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication et d’influence.

Basée à Paris et à Bruxelles, l’agence intervient sur des missions françaises, bruxelloises ou nécessitant à la fois une compréhension des environnements nationaux et communautaires.

Nos champs d’intervention recouvrent tous les aspects de la communication corporate, du conseil politique et des affaires publiques à travers des accompagnements haut de gamme.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Politique européenne d'investissement (Plan Juncker)
Politique de cohésion de l'Union européenne
Politique européenne des transports (RTE-T)
Politique européenne d'éducation et de la recherche
Politique européenne pour l'aide extérieure
Politiques européennes liées aux régions ultrapériphériques (RUP)
Politique européenne de la pêche (PCP - APE)


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

75%: 1   50%: 1   25%: 1

3

1,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Martin WITTENBERG 07/01/2015 05/01/2016

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Budžets
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Sports
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

http://cdpf-asso.eu

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € un < 199 999 €

>= 100 000 € un < 499 999 €

 • Meridiam
 • Aviation Sans Frontières
 • Conseil général de Mayotte

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

Une part significative de nos activités ne sont pas liées à l'Union européenne, et ne rentrent donc pas dans le cadre du présent registre.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Nous souscrivons au code de conduite suivant