Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

EUROS / AGENCY

Identitātes numurs Reģistrā: 57468837764-43
Reģistrācijas datums: 18/01/2012 12:03:03

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 05/01/2015 10:50:21
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 05/01/2015 08:38:27

Šis ieraksts atbilst iepriekšējam reģistra formātam. Tas tiks mainīts uz jauno formātu, kad šī reģistrētā persona nākamreiz atjauninās datus.
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2015

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

EUROS / AGENCY

E/A

SARL

    Reģistra nodaļa

I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Profesionālie konsultāciju biroji

    Kontaktinformācija

Rue Bachaumont, 7
PARIS 75002
FRANCIJA

(+33) 171197960

(+) 

Bureau de représentation à Bruxelles:
Euros / Agency, Rue du Trône 61, B-1050 Bruxelles

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Mathieu COLLET

President - CEO

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Martin WITTENBERG

Directeur du bureau de Bruxelles

    Mērķi un uzdevumi

Créée en décembre 2011, Euros / Agency accompagne les dirigeants des organisations publiques et privées dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication et d’influence.

Basée à Paris et à Bruxelles, l’agence intervient sur des missions françaises, bruxelloises ou nécessitant à la fois une compréhension des environnements nationaux et communautaires.

Nos champs d’intervention recouvrent tous les aspects de la communication corporate, du conseil politique et des affaires publiques à travers des accompagnements haut de gamme.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Darbības

Politique européenne de cohésion
Politique agricole commune
Politique commune de la pêche
Politique européenne de la recherche
Politique européenne pour l'aide extérieure
Politique européenne d'éducation
Politique européenne des transports
Politiques européennes liées à l'environnement et au changement climatique
Politiques européennes liées aux régions ultrapériphériques

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

10

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Martin Wittenberg 07/01/2015 05/01/2016

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Budžets
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Sports
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 150 000  € un < 200 000  €

 • Meridiam
 • Aviation Sans Frontières
 • Conseil général de Mayotte

0 €

0 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Nous souscrivons au code de conduite suivant