Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

EUROS / AGENCY

Identitātes numurs Reģistrā: 57468837764-43
Reģistrācijas datums: 12.18.1 12:03:03

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.6.1 16:28:30
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.6.1 16:28:30


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: EUROS / AGENCY
Akronīms: E/A
Juridiskais statuss: SARL
Tīmekļa vietne: http://www.eurosagency.eu

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Profesionālie konsultāciju biroji

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Mathieu COLLET
Amats President - CEO

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Martin WITTENBERG
Amats Conseiller Europe

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue Bachaumont  7
PARIS 75002
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 982212453
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Bureau de représentation à Bruxelles:
Rue du Trône 61, B-1050 Bruxelles

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Créée en décembre 2011, Euros / Agency accompagne les dirigeants des organisations publiques et privées dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication et d’influence.

Basée à Paris et à Bruxelles, l’agence intervient sur des missions françaises, bruxelloises ou nécessitant à la fois une compréhension des environnements nationaux et communautaires.

Nos champs d’intervention recouvrent tous les aspects de la communication corporate, du conseil politique et des affaires publiques à travers des accompagnements haut de gamme.
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 8
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Veille européenne (Politique de cohésion)
Lobbying européen (politique de cohésion, RUP)

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
>= 100000  € un < 150000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
 • AMGVF
 • Conseil général de Mayotte
 • Meridiam

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.