Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

EUROS / AGENCY

Identifikationsnummer i registret: 57468837764-43
Registreringsdato: 18-01-12 12:03:03

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 06-01-14 16:28:30
Seneste årlige opdatering 06-01-14 16:28:30


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: EUROS / AGENCY
Forkortelse: E/A
Retlig form: SARL
Websted: http://www.eurosagency.eu

Kategorier

Kategori I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter
og mere præcist: Konsulentfirmaer

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Mathieu COLLET
Stilling: President - CEO

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Martin WITTENBERG
Stilling: Conseiller Europe

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Rue Bachaumont  7
75002 PARIS
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 982212453
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Bureau de représentation à Bruxelles:
Rue du Trône 61, B-1050 Bruxelles

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Créée en décembre 2011, Euros / Agency accompagne les dirigeants des organisations publiques et privées dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication et d’influence.

Basée à Paris et à Bruxelles, l’agence intervient sur des missions françaises, bruxelloises ou nécessitant à la fois une compréhension des environnements nationaux et communautaires.

Nos champs d’intervention recouvrent tous les aspects de la communication corporate, du conseil politique et des affaires publiques à travers des accompagnements haut de gamme.
Organisationen repræsenterer interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 8
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Veille européenne (Politique de cohésion)
Lobbying européen (politique de cohésion, RUP)

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Fiskeri og akvakultur
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Informationssamfundet
 • Klima
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Skat
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse
 • Udvidelse
 • Udvikling
 • Unge

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Organisationens omsætning i forbindelse med lobbyvirksomhed på klienters vegne i EU-institutionerne:
>= 100000  € og < 150000  €

Klienter, hvis andel af omsætningen er under 50000 €.
 • AMGVF
 • Conseil général de Mayotte
 • Meridiam

Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.