Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

EUROS / AGENCY

Identifikační číslo v rejstříku: 57468837764-43
Datum registrace: 18/01/2012 12:03:03

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/05/2015 10:12:18
Datum poslední roční aktualizace je: 05/05/2015 10:12:18
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/05/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

EUROS / AGENCY

E/A

SARL

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Rue Bachaumont, 7
75002 PARIS
FRANCIE

(+33) 171197960

Rue Bachaumont
1050 Bruxelles
BELGIE

(+32) 24377801

    Osoba s právní odpovědností

pan  Mathieu COLLET

President - CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Martin WITTENBERG

Directeur du bureau de Bruxelles

    Cíle a úkoly

Créée en décembre 2011, Euros / Agency accompagne les dirigeants des organisations publiques et privées dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication et d’influence.

Basée à Paris et à Bruxelles, l’agence intervient sur des missions françaises, bruxelloises ou nécessitant à la fois une compréhension des environnements nationaux et communautaires.

Nos champs d’intervention recouvrent tous les aspects de la communication corporate, du conseil politique et des affaires publiques à travers des accompagnements haut de gamme.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Politique européenne d'investissement (Plan Juncker)
Politique de cohésion de l'Union européenne
Politique européenne des transports (RTE-T)
Politique européenne d'éducation et de la recherche
Politique européenne pour l'aide extérieure
Politiques européennes liées aux régions ultrapériphériques (RUP)
Politique européenne de la pêche (PCP - APE)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 1   50%: 1   25%: 1

3

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Martin Wittenberg 07/01/2015 05/01/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://cdpf-asso.eu

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • Meridiam
 • Aviation Sans Frontières
 • Conseil général de Mayotte

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Une part significative de nos activités ne sont pas liées à l'Union européenne, et ne rentrent donc pas dans le cadre du présent registre.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Nous souscrivons au code de conduite suivant