Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

GTECH

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 57431575616-23
Data Reġistrazzjoni: 07/04/2011 11:42:44

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 25/03/2014 10:48:45
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 25/03/2014 10:48:45


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: GTECH
Akronimu:
Statut legali: SPA
Websajt: http://www.gtech.com/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Marco Sala
Kariga: Managing Director and CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Cezanne Glenn
Kariga: Institutional Relations Europe

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 56/D Viale del Campo Boario 
Rome 00154
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 06518991
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: C/O Multiburo SQUARE DE MEEUS 40 B-1000 Brussels
BELGIUM

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: GTECH is a leading operator and provider of technology in the regulated worldwide gaming markets delivering best-in-class products and services, with a commitment to highest levels of integrity, responsibility and shareholder value creation.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3.5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Glenn CEZANNE 22/03/2014 20/03/2015
Gennaro Schettino 20/06/2014 18/06/2015
Giuseppe Pelle 19/06/2014 17/06/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Monitoring and intelligence gathering on policy developments/legislative dossiers in the Internal Market and gambling policy areas
Organised meetings with EC officials and MEPs to introduce GTech and present Italian regulatory model for the gambling sector
Organisation of seminars

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Konsumaturi
  • Sport
  • Suq Intern
  • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
European Lotteries Association
World Lotteries Association
Confindustria
British Chamber of Commerce EU Committee

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 150000  € et < 200000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

including office rent fee and travel expenses

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.