Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

GTECH

Tunnusnumber registris: 57431575616-23
Registreerimise kuupäev: 7.04.11 11:42:44

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.03.14 10:48:45
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.03.14 10:48:45


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: GTECH
Akronüüm:
Õiguslik vorm: SPA
Veebisait: http://www.gtech.com/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marco Sala
Ametikoht: Managing Director and CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Cezanne Glenn
Ametikoht: Institutional Relations Europe

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 56/D Viale del Campo Boario 
00154 Rome
ITAALIA
Telefoninumber: (+39) 06518991
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: C/O Multiburo SQUARE DE MEEUS 40 B-1000 Brussels
BELGIUM

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: GTECH is a leading operator and provider of technology in the regulated worldwide gaming markets delivering best-in-class products and services, with a commitment to highest levels of integrity, responsibility and shareholder value creation.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3,5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Glenn CEZANNE 22.03.14 20.03.15
Gennaro Schettino 20.06.14 18.06.15
Giuseppe Pelle 19.06.14 17.06.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Monitoring and intelligence gathering on policy developments/legislative dossiers in the Internal Market and gambling policy areas
Organised meetings with EC officials and MEPs to introduce GTech and present Italian regulatory model for the gambling sector
Organisation of seminars

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Maksustamine
  • Siseturg
  • Sport
  • Tarbijad

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Lotteries Association
World Lotteries Association
Confindustria
British Chamber of Commerce EU Committee

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 150000  € ja < 200000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

including office rent fee and travel expenses

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.