Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Id-nummer i registret: 57404866950-33
Registreringsdag: 2011-10-14 17:53:25

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-17 09:13:28
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-17 09:13:28


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Förkortning: KoWi
Associationsform (rättslig ställning): eingetragener Verein (e. V.)
Webbplats: http://www.kowi.eu

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Dr. Jens-Peter Gaul
Befattning: Leiter

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Dr. Claudia Eggert
Befattning: Leiterin Büro Brüssel

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Ahrstrasse  45
53175 Bonn
TYSKLAND
Telefon: (+49) 228 95997 11
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Organisationens intressen är:
  • Regionala/lokala
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 8
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Forskning och teknik

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
  • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 2 021 000
därav offentlig finansiering: 2 021 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 2 021 000
- regionala/lokala källor:
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.