Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Id-nummer i registret: 57404866950-33
Registreringsdag: 14/10/2011 17:53:25

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 23/04/2015 17:25:17
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 23/04/2015 17:25:17
Sista dag för nästa uppdatering är den: 23/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

KoWi

eingetragener Verein (e. V.)

    Val av sektion

IV - Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner

Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

    Adressuppgifter

Walter-Flex-Str. 2
53113 Bonn Bonn
TYSKLAND

(+49) 228 95997 11

Rue du Trône 98
1050 Brüssel
BELGIEN

(+32) 25480210

    Juridiskt ansvarig

Dr. Jens-Peter Gaul

Leiter

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Dr. Claudia Eggert

Leiterin Büro Brüssel

    Mål och uppdrag

Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.

  • Nationella
  • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 9  

9

6,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Forskning och teknik

    Medlemskap

0

10 Mitgliedsorganistionen:
http://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-118/

  • TYSKLAND

Informal Group of RTD Liaison Offices (IGLO):
http://www.iglortd.org/

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

2 300 000 €

2 300 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

2 300 000 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.