Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identifikacijska številka v Registru: 57404866950-33
Datum registracije: 14.10.11 17:53:25

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 17.9.13 9:28:16
Datum zadnje letne spremembe: 17.9.13 9:28:16


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Kratica: KoWi
Pravni status: eingetragener Verein (e. V.)
Spletna stran: http://www.kowi.eu

Oddelki

Oddelek: IV: – Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove
natančneje: Možganski trusti in raziskovalne ustanove

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Dr. Jens-Peter Gaul
Položaj: Leiter

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Dr. Claudia Eggert
Položaj: Leiterin Büro Brüssel

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Ahrstrasse  45
53175 Bonn
NEMČIJA
Telefon: (+49) 228 95997 11
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Interesi organizacije so na ravni:
  • regionalni ali lokalni
  • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 8
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Raziskave in tehnologija

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 0
Število včlanjenih organizacij: 0
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
  • NEMČIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 2.021.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 2.021.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 2.021.000
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri:
- donacije:
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah:
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.