Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identifikačné číslo v Registri: 57404866950-33
Dátum registrácie: 14/10/2011 17:53:25

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/01/2016 16:06:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/01/2016 16:06:16
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 21/01/2017

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

KoWi

eingetragener Verein (e. V.)

    Oddiel registrácie

IV - Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Think tanky a výskumné inštitúcie

    Kontaktné údaje

Walter-Flex-Str. 2
53113 Bonn Bonn
NEMECKO

(+49)228 95997 11

Rue du Trône 98
1050 Brüssel
BELGICKO

(+32)25480210

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Dr. Claudia Eggert

Leiterin

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Victoria Llobet

Leiterin Büro Brüssel

    Ciele a poslanie

Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.

  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 9  

9

6,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Sebastian CLAUS 29/01/2016 27/01/2017
Claudia EGGERT 29/01/2016 27/01/2017
Yvette GAFINEN 29/01/2016 27/01/2017
Andreas KRELL 29/01/2016 27/01/2017
Victoria LLOBET 29/01/2016 27/01/2017
Mareike SCHMITT 29/01/2016 27/01/2017

    Oblasti záujmu

  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

10 Mitgliedsorganistionen:
http://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-118/

  • NEMECKO

Informal Group of RTD Liaison Offices (IGLO):
http://www.iglortd.org/

    Finančné údaje

01/2015  -  12/2015

< 9 999 €

2 300 000 €

2 300 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

2 300 000 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.