Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Numărul de identificare din Registru: 57404866950-33
Data înscrierii: 14.10.2011 17:53:25

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.09.2014 09:13:28
Data ultimei actualizări anuale: 17.09.2014 09:13:28


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Acronim: KoWi
Statut juridic: eingetragener Verein (e. V.)
Site internet: http://www.kowi.eu

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Grupuri de reflecţie şi instituţii de cercetare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Dr. Jens-Peter Gaul
Funcţie: Leiter

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Dr. Claudia Eggert
Funcţie: Leiterin Büro Brüssel

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Ahrstrasse  45
53175 Bonn
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 228 95997 11
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • subnaţional
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 8
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Cercetare şi tehnologie

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
  • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 2.021.000
din care finanţare publică: 2.021.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 2.021.000
- din surse locale/regionale:
din alte surse:
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.