Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Inschrijvingsnummer in het register 57404866950-33
Inschrijvingsdatum: 14-10-11 17:53:25

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 17-9-14 9:13:28
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 17-9-14 9:13:28


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Acroniem: KoWi
Rechtsvorm: eingetragener Verein (e. V.)
Website: http://www.kowi.eu

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Dr. Jens-Peter Gaul
Functie: Leiter

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Dr. Claudia Eggert
Functie: Leiterin Büro Brüssel

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Ahrstrasse  45
53175 Bonn
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 228 95997 11
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • subnationaal
  • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Onderzoek en technologie

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
  • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 2.021.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 2.021.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 2.021.000
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.