Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 57404866950-33
Data Reġistrazzjoni: 14/10/2011 17:53:25

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 17/09/2014 09:13:28
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 17/09/2014 09:13:28


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Akronimu: KoWi
Statut legali: eingetragener Verein (e. V.)
Websajt: http://www.kowi.eu

Taqsimiet

Taqsima: IV - Think tanks, istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi
u f'aktar dettall: Think tanks u istituzzjonijiet ta' riċerka

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Dr. Jens-Peter Gaul
Kariga: Leiter

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Dr. Claudia Eggert
Kariga: Leiterin Büro Brüssel

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 45 Ahrstrasse 
Bonn 53175
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 228 95997 11
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • sotto-nazzjonali
  • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 8
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Riċerka u teknoloġija

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 0
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 0
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
  • IL-ĠERMANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 2,021,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 2,021,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 2,021,000
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.