Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identitātes numurs Reģistrā: 57404866950-33
Reģistrācijas datums: 11.14.10 17:53:25

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.17.9 09:13:28
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.17.9 09:13:28


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Akronīms: KoWi
Juridiskais statuss: eingetragener Verein (e. V.)
Tīmekļa vietne: http://www.kowi.eu

Nodaļas

Nodaļa: IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
un precīzāk: Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Dr. Jens-Peter Gaul
Amats Leiter

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Dr. Claudia Eggert
Amats Leiterin Büro Brüssel

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Ahrstrasse  45
Bonn 53175
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 228 95997 11
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • vietēja/reģionāla līmeņa
  • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 8
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Pētniecība un tehnoloģija

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 0
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
  • VĀCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 2 021 000
tostarp publiskais finansējums: 2 021 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 2 021 000
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.