Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją




Užsiregistravusiojo profilis

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identifikavimo numeris Registre: 57404866950-33
Registracijos data: 11.10.14 17.53.25

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.17 09.13.28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.17 09.13.28


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Akronimas: KoWi
Teisinis statusas: eingetragener Verein (e. V.)
Svetainė: http://www.kowi.eu

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dr. Jens-Peter Gaul
Pareigos: Leiter

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dr. Claudia Eggert
Pareigos: Leiterin Büro Brüssel

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Ahrstrasse  45
53175 Bonn
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49) 228 95997 11
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • regionų
  • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
  • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).





Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 2 021 000
viešųjų lėšų dalis: 2 021 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 2 021 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.