Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identifikavimo numeris Registre: 57404866950-33
Registracijos data: 14/10/2011 17:53:25

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 17/09/2014 09:13:28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 17/09/2014 09:13:28

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

KoWi

eingetragener Verein (e. V.)

    Registracijos kategorija

IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos

Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

    Kontaktinė informacija

Ahrstrasse, 45
53175 Bonn
VOKIETIJA

(+49) 228 95997 11

(+) 

Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

    Teisiškai atsakingas asmuo

Dr. Jens-Peter Gaul

Leiter

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Dr. Claudia Eggert

Leiterin Büro Brüssel

    Tikslai ir uždaviniai

Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.

  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Veikla

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Moksliniai tyrimai ir technologijos

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

0

  • VOKIETIJA

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

2 021 000 €

2 021 000 €

 €

 €

2 021 000 €

 €

 €

 €

 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.