Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje
Profil subjekta upisanog u registar

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identifikacijski broj u registru: 57404866950-33
Datum registracije: 2011.10.14 17:53:25

Podaci o vašoj organizaciji posljednji su put ažurirani 2014.09.17 09:13:28
 2014.09.17 09:13:28


Podnositelj registracije Organizacija ili samozaposlena osoba

Ime/naziv poduzeća: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Akronim: KoWi
Pravni status: eingetragener Verein (e. V.)
Adresa web-mjesta: http://www.kowi.eu

Odjeljci

Odjeljak: IV – Trustovi mozgova, istraživanje i akademske ustanove
preciznije: Strukovne skupine i istraživačke ustanove

Osoba s pravnom odgovornošću

Prezime, ime: g.  Dr. Jens-Peter Gaul
Položaj: Leiter

Osoba u stalnoj nadležnosti za odnose EU-a

Prezime, ime: gđa  Dr. Claudia Eggert
Položaj: Leiterin Büro Brüssel

Kontaktni podaci:

Kontaktni podaci uprave organizacije: Ahrstrasse  45
53175 Bonn
NJEMAČKA
Telefonski broj: (+49) 228 95997 11
Broj faksa: (+) 
Drugi kontaktni podaci: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Ciljevi/mandat

Ciljevi/mandat organizacije: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Područja interesa organizacije:
  • podnacionalni
  • nacionalni

Broj osoba koje se bave aktivnostima obuhvaćenim područjem primjene registra transparentnosti

Broj osoba: 8
Dodatne informacije:

Osobe akreditirane za pristup zgradama Europskog parlamenta

Nema akreditiranih osoba

Aktivnosti

Glavne inicijative EU-a u prethodnoj godini na koje su bile usmjerene aktivnosti obuhvaćene aktivnostima registra:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Područja interesa za obavijesti e-poštom o savjetovanjima i planovima

Područja koja je organizacija prijavila:
  • Istraživanje i tehnologija

Ustroj

Ukupni broj članova koji su fizičke osobe: 0
Broj učlanjenih organizacija: 0
Učlanjene organizacije (Broj članova) :
Organizacija ima članove/zastupništvo u sljedećim zemljama:
  • NJEMAČKA

Dodatne informacije:

Umrežavanje

Podaci o članstvu organizacije u udruženju/federaciji/konfederaciji ili odnosu s drugim tijelima u formalnim i neformalnim mrežama.

Financijski podaci

Financijska godina: 01/2013 - 12/2013
Ukupni proračun: 2.021.000
od toga javno financiranje: 2.021.000
- iz europskih izvora:
- Nabava:
- Bespovratna sredstva:
- iz nacionalnih izvora: 2.021.000
- iz lokalnih/regionalnih izvora:
iz drugih izvora:
- donacije:
- doprinosi članova:
Procjena troškova izravno povezanih sa zastupanjem interesa u institucijama EU-a koje je organizacija imala te godine:
Drugi (financijski) podaci koje je dala organizacija:


Kodeks ponašanja

Organizacija je pri registraciji potpisala kodeks ponašanja registra transparentnosti.