Navigacijski put

Dodatni alati    Profil subjekta upisanog u registar

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identifikacijski broj u registru: 57404866950-33
Datum registracije: 14/10/2011 17:53:25

Informacije o ovom unosu ažurirane su: 23/04/2015 17:25:17
23/04/2015 17:25:17
Krajnji je rok za sljedeće ažuriranje: 23/04/2016

    Podnositelj registracije Organizacija ili samozaposlena osoba

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

KoWi

eingetragener Verein (e. V.)

    Odjeljak registracije

IV - Trustovi mozgova, istraživanje i akademske ustanove

Strukovne skupine i istraživačke ustanove

    Kontaktni podaci

Walter-Flex-Str. 2
53113 Bonn Bonn
NJEMAČKA

(+49) 228 95997 11

Rue du Trône 98
1050 Brüssel
BELGIJA

(+32) 25480210

    Osoba s pravnom odgovornošću

g.  Dr. Jens-Peter Gaul

Leiter

    Osoba zadužena za odnose s EU-om

gđa  Dr. Claudia Eggert

Leiterin Büro Brüssel

    Ciljevi/mandat

Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.

  • nacionalni
  • regionalnoj/lokalnoj

    Posebne aktivnosti obuhvaćene registrom

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

    Broj osoba uključenih u aktivnosti opisane u prethodnom polju

75%: 9  

9

6,8

    Osobe akreditirane za pristup zgradama Europskog parlamenta

Nema akreditiranih osoba

    Područja interesa

  • Istraživanje i tehnologija

    Članstvo i povezanost

0

10 Mitgliedsorganistionen:
http://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-118/

  • NJEMAČKA

Informal Group of RTD Liaison Offices (IGLO):
http://www.iglortd.org/

    Financijski podaci

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

2.300.000 €

2.300.000 €

Tijekom posljednje zaključene financijske godine nije primila sredstva od institucija EU-a.

2.300.000 €

    Kodeks ponašanja

Organizacija je pri registraciji potpisala kodeks ponašanja registra transparentnosti.