Navigacijski put

Dodatni alati    Profil subjekta upisanog u registar

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identifikacijski broj u registru: 57404866950-33
Datum registracije: 14/10/2011 17:53:25

Informacije o ovom unosu ažurirane su: 17/09/2014 09:13:28
17/09/2014 09:13:28

Ovaj unos ima format prijašnjeg registra i bit će izmijenjen u trenutku kada subjekt sljedeći put ažurira podatke.
Krajnji je rok za sljedeće ažuriranje: 27/04/2015

    Podnositelj registracije Organizacija ili samozaposlena osoba

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

KoWi

eingetragener Verein (e. V.)

    Odjeljak registracije

IV – Trustovi mozgova, istraživanje i akademske ustanove

Strukovne skupine i istraživačke ustanove

    Kontaktni podaci

Ahrstrasse, 45
53175 Bonn
NJEMAČKA

(+49) 228 95997 11

(+) 

Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

    Osoba s pravnom odgovornošću

g.  Dr. Jens-Peter Gaul

Leiter

    Osoba zadužena za odnose s EU-om

gđa  Dr. Claudia Eggert

Leiterin Büro Brüssel

    Ciljevi/mandat

Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.

  • nacionalni
  • regionalnoj/lokalnoj

    Aktivnosti

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

    Broj osoba uključenih u aktivnosti opisane u prethodnom polju

8

    Osobe akreditirane za pristup zgradama Europskog parlamenta

Nema akreditiranih osoba

    Područja interesa

  • Istraživanje i tehnologija

    Članstvo i povezanost

0

  • NJEMAČKA

    Financijski podaci

01/2013  -  12/2013

2.021.000 €

2.021.000 €

 €

 €

2.021.000 €

 €

 €

 €

 €

    Kodeks ponašanja

Organizacija je pri registraciji potpisala kodeks ponašanja registra transparentnosti.