Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Tunnistenumero rekisterissä: 57404866950-33
Rekisteröintipäivä: 14.10.2011 17:53:25

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.9.2013 9:28:16
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.9.2013 9:28:16


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Lyhenne: KoWi
Organisaation oikeudellinen muoto: eingetragener Verein (e. V.)
Internet-osoite: http://www.kowi.eu

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Dr. Jens-Peter Gaul
Tehtävä organisaatiossa: Leiter

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Dr. Claudia Eggert
Tehtävä organisaatiossa: Leiterin Büro Brüssel

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Ahrstrasse  45
53175 Bonn
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 228 95997 11
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • alueellisia
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 8
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Tutkimus ja teknologia

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
  • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 2 021 000
josta julkista rahoitusta: 2 021 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 2 021 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.