Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Tunnusnumber registris: 57404866950-33
Registreerimise kuupäev: 14/10/2011 17:53:25

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 23/04/2015 17:25:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23/04/2015 17:25:17
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 23/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

KoWi

eingetragener Verein (e. V.)

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Mõttekojad ja teadusasutused

    Kontaktandmed

Walter-Flex-Str. 2
53113 Bonn Bonn
SAKSAMAA

(+49) 228 95997 11

Rue du Trône 98
1050 Brüssel
BELGIA

(+32) 25480210

    Juriidiliselt vastutav isik

Dr. Jens-Peter Gaul

Leiter

    ELi asjade eest vastutav isik

Dr. Claudia Eggert

Leiterin Büro Brüssel

    Eesmärgid ja ülesanded

Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.

  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 9  

9

6,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

    Liikmed ja liikmesus

0

10 Mitgliedsorganistionen:
http://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-118/

  • SAKSAMAA

Informal Group of RTD Liaison Offices (IGLO):
http://www.iglortd.org/

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

2 300 000 €

2 300 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

2 300 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.