Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Tunnusnumber registris: 57404866950-33
Registreerimise kuupäev: 14.10.11 17:53:25

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.09.14 9:13:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.09.14 9:13:28


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Akronüüm: KoWi
Õiguslik vorm: eingetragener Verein (e. V.)
Veebisait: http://www.kowi.eu

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Mõttekojad ja teadusasutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr. Jens-Peter Gaul
Ametikoht: Leiter

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr. Claudia Eggert
Ametikoht: Leiterin Büro Brüssel

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 45 Ahrstrasse 
53175 Bonn
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 228 95997 11
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • piirkondlikud
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
  • SAKSAMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 2 021 000
millest avalik rahastamine: 2 021 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 2 021 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.