Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identifikační číslo v rejstříku: 57404866950-33
Datum registrace: 14/10/2011 17:53:25

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/09/2014 09:13:28
Datum poslední roční aktualizace je: 17/09/2014 09:13:28

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

KoWi

eingetragener Verein (e. V.)

    Oddíl Registrace

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Ahrstrasse, 45
53175 Bonn
NĚMECKO

(+49) 228 95997 11

(+) 

Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dr. Jens-Peter Gaul

Leiter

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Dr. Claudia Eggert

Leiterin Büro Brüssel

    Cíle a úkoly

Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.

  • celostátní
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Výzkum a technologie

    Členství a příslušnost

0

  • NĚMECKO

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

2 021 000 €

2 021 000 €

 €

 €

2 021 000 €

 €

 €

 €

 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.