Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Идентификационен номер в Регистъра: 57404866950-33
Дата на регистрация: 11-10-14 17:53:25

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-9-17 9:28:16
Последната годишна актуализация е извършена на 13-9-17 9:28:16


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Инициали: KoWi
Правен статут: eingetragener Verein (e. V.)
Уебсайт: http://www.kowi.eu

Раздели

Раздел: IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции
и по-специално: Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Dr. Jens-Peter Gaul
Длъжност: Leiter

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Dr. Claudia Eggert
Длъжност: Leiterin Büro Brüssel

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Ahrstrasse  45
53175 Bonn
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 228 95997 11
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Интересите на организацията са на:
  • регионално равнище
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 8
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Научни изследвания и технологии

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 0
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
  • ГЕРМАНИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 2 021 000
от който публични средства: 2 021 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 2 021 000
- от регионални източници:
други източници:
- дарения:
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.