Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Inschrijvingsnummer in het register 57388167696-41
Inschrijvingsdatum: 12-1-12 16:08:14

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 13-1-14 13:17:52
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 13-1-14 13:17:52


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Acroniem: RNS
Rechtsvorm: ideell organisation
Website: http://www.rns.se

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Per Johansson
Functie: Generalsekreterare

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Per Johansson
Functie: Generalsekreterare

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Ragvaldsgatan  14
11846 Stockholm
ZWEDEN
Telefoon: (+46) 86430467
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: RNS är en medlemsstyrd organisation som arbetar för en balanserad och restriktiv narkotikapolitik baserad på FNs narkotikakonventioner. Vår huvudsakliga inriktning är att påverka politiker och andra beslutsfattare genom att delta i den allmänna debatten om narkotikapolitik.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Under 2013 har RNS deltagit i flera internationella konferenser och tagit aktiv del i den internationella narkotikapolitiska debatten.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Jeugd
  • Justitie en grondrechten
  • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 2.000
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
  • ZWEDEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
RNS är medlem av World Federation Against Drugs, WFAD samt Europe Against Drugs, EURAD.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 0
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 0
- giften: 0
- contributies van de leden: 0
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Insyn i RNS ekonomi är förbehållen våra medlemmar. RNS söker inte bidrag vare sig från svenska staten eller från EU.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.