Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

UNIÓN PROFESIONAL

Identifikačné číslo v Registri: 57238506728-24
Dátum registrácie: 19.9.2011 13:23:04

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.9.2013 10:06:24
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.9.2013 10:06:24


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: UNIÓN PROFESIONAL
Skratka: UP
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.unionprofesional.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Carlos Carnicer
Funkcia: Presidente

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Elena Córdoba Azcárate
Funkcia: Responsible for International Affairs Department

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Lagasca  50
28001 Madrid
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 915784238
Fax: (+34) 915758683
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Unión Profesional is the national association representing the professional bodies of Spain. The association comprises 40 national professional bodies (Colegios Profesionales, Consejos Generales, Consejos Superiores) embracing over 1,000 local and regional bodies and close to one and a half million liberal professionals throughout the country. Unión Profesional ranges over the fields of law, healthcare, accountancy and finance, social care, science and technology. Its structure is inter-disciplinary. UP reflects the commitment of the professions to the reinforcement and advocacy of the culture and values of the professions in the wider community. UP is a key axis of intellectual, economic and social activity.

The association was created in 1980 for the furtherance and advocacy of the common interests of the professions and the coordinated attainment of public-interest aims. From its beginnings, UP has been a forum for debate, opinion and discussion on all issues relating to the professional bodies and their structures and the practice of the professions.

Unión Profesional plays an active international role. It is the vice chair of the World Union of the Professions (UMPL), a United Nations consultative body, and is a member of the Executive Committee of the European Council of the Liberal Professions (CEPLIS).
The Chairman of UP is Carlos Carnicer Díez, also the chair of the Consejo General de la Abogacía (the general council of the Spanish bar) and a member of the Consejo de Estado (the Spanish privy council).VISION
Unión Profesional (UP) is the national association representing the regulated professional bodies of Spain. UP aspires to be a point of reference for the culture and values of the professions in the wider community, acting as a social, economic and intellectual linchpin. UP aims to be a body of recognised standing and reputation.MISSION
UP reflects the commitment of the Spanish liberal professions to the reinforcement and advocacy of their culture, values and codes of conduct in the wider community. The furtherance of the common interests of the professions entails that UP owes a duty to practising professionals and to citizens, the beneficiaries of the professionals’ role. Therefore, UP pursues the coordinated attainment of public-interest aims, and the preservation in good standing of the image of the professions.CORPORATE VALUES
Professional code of conduct, inter-disciplinarity, quality, responsibility, independence, social function, integrity, guarantee.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Modernization of DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 7 September 2005
on the recognition of professional qualifications

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Unión Mundial de las Profesiones Liberales
Consejo Europeo de las Profesiones Liberales

Finančné údaje

Účtovný rok: 12/2011 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 100 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.