Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

UNIÓN PROFESIONAL

Identifikačné číslo v Registri: 57238506728-24
Dátum registrácie: 19/09/2011 13:23:04

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/07/2015 13:43:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/03/2015 16:38:41
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

UNIÓN PROFESIONAL

UP

Association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Odborové zväzy a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Lagasca, 50
28001 Madrid
ŠPANIELSKO

(+34) 915784238

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Carlos Carnicer

Presidente

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Elena Córdoba Azcárate

Head of International Affairs Department

    Ciele a poslanie

Unión Profesional is the national association representing the professional bodies of Spain. The association comprises 35 national professional bodies (Colegios Profesionales, Consejos Generales, Consejos Superiores) embracing over 1,000 local and regional bodies and close to one and a half million liberal professionals throughout the country. Unión Profesional ranges over the fields of law, healthcare, accountancy and finance, social care, science and technology. Its structure is inter-disciplinary. UP reflects the commitment of the professions to the reinforcement and advocacy of the culture and values of the professions in the wider community. UP is a key axis of intellectual, economic and social activity.

The association was created in 1980 for the furtherance and advocacy of the common interests of the professions and the coordinated attainment of public-interest aims. From its beginnings, UP has been a forum for debate, opinion and discussion on all issues relating to the professional bodies and their structures and the practice of the professions.

Unión Profesional plays an active international role. It is the vice chair of the World Union of the Professions (UMPL), a United Nations consultative body, and is a member of the Executive Committee of the European Council of the Liberal Professions (CEPLIS).
The Chairman of UP is Carlos Carnicer Díez, also the chair of the Consejo General de la Abogacía (the general council of the Spanish bar) and a member of the Consejo de Estado (the Spanish privy council).VISION
Unión Profesional (UP) is the national association representing the regulated professional bodies of Spain. UP aspires to be a point of reference for the culture and values of the professions in the wider community, acting as a social, economic and intellectual linchpin. UP aims to be a body of recognised standing and reputation.MISSION
UP reflects the commitment of the Spanish liberal professions to the reinforcement and advocacy of their culture, values and codes of conduct in the wider community. The furtherance of the common interests of the professions entails that UP owes a duty to practising professionals and to citizens, the beneficiaries of the professionals’ role. Therefore, UP pursues the coordinated attainment of public-interest aims, and the preservation in good standing of the image of the professions.CORPORATE VALUES
Professional code of conduct, inter-disciplinarity, quality, responsibility, independence, social function, integrity, guarantee.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales
Directiva de servicios en el mercado interior
Emprendimiento


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Modernization of DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 7 September 2005
on the recognition of professional qualifications
Public Consultation on environment and on Corporate Social Responsibility

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2   50%: 4  

6

4

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Unión Mundial de las Profesiones Liberales
Consejo Europeo de las Profesiones Liberales

    Finančné údaje

12/2013  -  12/2014

100 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.