Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

UNIÓN PROFESIONAL

Inschrijvingsnummer in het register 57238506728-24
Inschrijvingsdatum: 19-9-11 13:23:04

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 2-9-13 10:06:24
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 2-9-13 10:06:24


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: UNIÓN PROFESIONAL
Acroniem: UP
Rechtsvorm: Association
Website: http://www.unionprofesional.com

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Carlos Carnicer
Functie: Presidente

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Elena Córdoba Azcárate
Functie: Responsible for International Affairs Department

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Lagasca  50
28001 Madrid
SPANJE
Telefoon: (+34) 915784238
Faxnummer: (+34) 915758683
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Unión Profesional is the national association representing the professional bodies of Spain. The association comprises 40 national professional bodies (Colegios Profesionales, Consejos Generales, Consejos Superiores) embracing over 1,000 local and regional bodies and close to one and a half million liberal professionals throughout the country. Unión Profesional ranges over the fields of law, healthcare, accountancy and finance, social care, science and technology. Its structure is inter-disciplinary. UP reflects the commitment of the professions to the reinforcement and advocacy of the culture and values of the professions in the wider community. UP is a key axis of intellectual, economic and social activity.

The association was created in 1980 for the furtherance and advocacy of the common interests of the professions and the coordinated attainment of public-interest aims. From its beginnings, UP has been a forum for debate, opinion and discussion on all issues relating to the professional bodies and their structures and the practice of the professions.

Unión Profesional plays an active international role. It is the vice chair of the World Union of the Professions (UMPL), a United Nations consultative body, and is a member of the Executive Committee of the European Council of the Liberal Professions (CEPLIS).
The Chairman of UP is Carlos Carnicer Díez, also the chair of the Consejo General de la Abogacía (the general council of the Spanish bar) and a member of the Consejo de Estado (the Spanish privy council).VISION
Unión Profesional (UP) is the national association representing the regulated professional bodies of Spain. UP aspires to be a point of reference for the culture and values of the professions in the wider community, acting as a social, economic and intellectual linchpin. UP aims to be a body of recognised standing and reputation.MISSION
UP reflects the commitment of the Spanish liberal professions to the reinforcement and advocacy of their culture, values and codes of conduct in the wider community. The furtherance of the common interests of the professions entails that UP owes a duty to practising professionals and to citizens, the beneficiaries of the professionals’ role. Therefore, UP pursues the coordinated attainment of public-interest aims, and the preservation in good standing of the image of the professions.CORPORATE VALUES
Professional code of conduct, inter-disciplinarity, quality, responsibility, independence, social function, integrity, guarantee.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Modernization of DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 7 September 2005
on the recognition of professional qualifications

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Binnenlandse zaken
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Unión Mundial de las Profesiones Liberales
Consejo Europeo de las Profesiones Liberales

Financiële gegevens

Boekjaar: 12/2011 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: 100.000 €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.