Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Frank Bold Society

Αριθμός μητρώου: 57221111091-19
ημερομηνία της εγγραφής: 06/02/2009 16:53:18

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 12/01/2015 15:22:27
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 12/01/2015 15:01:10

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Frank Bold Society

FBS

non-profit organisation - civic association

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Údolní, 567/33
602 00 Brno
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(+420) 545575229

(+) 

Brussels office:

Frank Bold Society (Environmental Law Service)
Rue d'Edimbourg 26
1050 Brussels-Belgium
+32 (0) 483 606 672

Paige Morrow, J.D., LL.M.
Head of Brussels Operations

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Pavel Franc

Statutory representative

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Paige Morrow

Head of Brussels Operations

    Στόχοι και αποστολή

Frank Bold is a purpose-driven law firm using the power of business and non-profit approaches to solve social and environmental problems.

Founded in 1995, we use law to protect the human rights, civic rights and the environment. Our vision is of a free society that allows anyone to pursue personal happiness while being responsible for common values including the state of the planet Earth.

In the course of our work, we try to achieve the following:

* democratic, lawful, and open decision-making by state authorities
* elimination of corruption
* corporate accountability
* effective access to the courts for citizens who use the law to protect the public interest and human rights
* easy and quick access to information for citizens
* the involvement of lawyers and law school students in publicly beneficial activities


At the EU level the FBS is involved in the European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) - a coalition of NGOs, trade unions and other civil society groups campaigning for greater corporate social responsibility and corporate accountability. ECCJ calls for better EU regulation to ensure that European companies consider their social and environmental impacts and mitigate them where they are negative.

When registering in this lobby register, we have chosen to give all relevant information that we consider necessary for lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register should include names of individual lobbyists and the issues that they try to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, and have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed. In an effort to arrive at a more objective way of calculating lobbying expenditures, we follow guidelines that result from consultations with public interest organisations, professionals working on lobby transparency as well as experts of US lobby disclosure legislation. Our registration is therefore providing a more comprehensive calculation of our expenses for activities that aim to influence the policy formulation and decision-making processes of the European institutions, and a list of those who carry out such activities.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

The lobbying objectives of FBS at the EU level follow the objectives of the European Coalition for Corporate Justice. The subject matter of these activities is promotion of better corporate accountability policy and legislation.

In 2014, these activities were conducted on behalf of FBS by Filip Gregor, Christopher Halburd (who resigned in July 2014) and Paige Morrow (who replaced Mr. Halburd), employees of FBS. Each of them spent aprox. 10% of their respective working times on preparing policy proposals and explaining them to policy-makers.

The issues they have worked on:
* new EU CSR policy, including implementation of the United Nations Guiding Principles (objective: reflect human rights impacts in the policy; outline regulatory reforms to be implemented by the EU)
* draft on non-financial reporting by companies (objective: implementation of human rights due diligence and reporting on risks and impacts in social and environmental sphere in the new legislation)
* draft Shareholders Rights Directive (objective: clarify the relationship of shareholders and companies and balance the shareholder empowerment with other measures to improve corporate governance and foster long-term sustainability of EU companies)

In 2014, Filip Gregor, Christopher Halburd and Paige Morrow had meetings or spoke on phone with following European policy makers:

Members of the European Parliament and their staff: Sergio Gaetano Cofferati, Richard Howitt, Kostas Chrysogonos, Mary Honeyball, António Marinho e Pinto, Syed Kamall

Commission: Daniel Braun, Monika Ladmanova, Simona Constantin (all members of Vera Jourova's cabinet); Sophie Mueller (ENTR); Ward Mohlmann (MARKT), Joanna Sikora, Nikolov Kiril Kirilov (ENTR), Tsakgris Dionysios (ENTR)

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Paige Morrow 09/07/2014 07/07/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

    Μέλη

5

 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

The FBS is member of the Steering Group of the European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) - a coalition of NGOs, trade unions and other civil society groups campaigning for greater corporate social responsibility and corporate accountability. ECCJ calls for better EU regulation to ensure that European companies consider their social and environmental impacts and mitigate them where they are negative.

Today ECCJ membership includes ten national CSO platforms (in Spain, Italy, France, UK, Netherlands, Austria, Germany, Denmark, Norway and Switzerland), six organizations representing a country where no platform has yet been established (Belgium, Ireland, Poland, Czech Republic, Sweden and Finland), three European organizations (Friends of the Earth Europe, Corporate Europe Observatory and Karat), and one international organization (FIDH).

For more information see http://www.corporatejustice.org


The FBS is a founding member of Justice & Environment. Justice & Environment is a non-governmental, non-partisan and non-governmental independent association of public interest environmental law organisations, based in the EU member states. J&E aims to use law to protect people, the environment and nature. Our primary goal is to ensure the implementation and enforcement of the EU legislation through the use of European law and exchange of information.J&E works on the EU and national levels. Internationally, J&E focuses on implementation and transposition of horizontal legal issues. The strong grass roots contacts of our members encouraged J&E to concentrate on horizontal problems with the Aarhus Convention and related legislation, Environmental impact assessment, Environmental Liability, pollution, Natura 2000, Transport and organisational capacity. The network has a unique ability to analyse and evaluate the implementation of the environmental acquis in EU Member States. We provide an expert, comparative perspective in identifying and assessing gaps in the implementation of existing EU environmental provisions. J&E also evaluates the impact that new EU environmental provisions can have on Member States given the specific characteristics of their legal systems, economic development and natural environment. Our work provides a public record of information not otherwise available, in the form of legal analysis, case studies, position papers and subsequent communication of this message to decision makers.

Full members of J&E are:
* EELC - Estonian Environmental Law Center, Estonia
* EMLA - Environmental Management and Law Association, Hungary
* FBS - Frank Bold Society, Czech Republic
* OEKOBUERO – Coordination Bureau of Austrian Environmental NGOs - Austria
* PIC Center for Public Acvocacy, Slovenia
* Via Iuris - Slovakia

Associated members:
* The Association for Environmental Justice (Spain),
* Centre for Legal Resources (Romania),
* Front 21/42 (Macedonia),
* International Institute for Law and the Environment (Spain),
* Legal Information Centre (Slovenia),
* Milieukontakt (Netherlands)
* Zelena Akcija (Croatia)

For more information please visit http://www.justiceandenvironment.org


FBS is member o OECD Watch. OECD Watch is an international network of civil society organisations promoting corporate accountability. The purpose of OECD Watch is to inform the wider NGO community about policies and activities of the OECD's Investment Committee and to test the effectiveness of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. The network has a Coordination Committee with a diverse regional representation, and is currently made up by SOMO (Netherlands - secretariat), ACIDH (Democratic Republic of Congo), Association Sherpa (France), Brotherhood of St Laurence (Australia), CEDHA (Argentina), CIVIDEP (India), ForUM, (Norway), Friends of the Earth Europe (Belgium), and Germanwatch (Germany).

See http://oecdwatch.org/

    Οικονομικά στοιχεία

01/2012  -  12/2012

401.475 €

96.718 €

0 €

83.918 €

12.800 €

0 €

304.757 €

14.689 €

0 €

22.681 €

217.066 €

35.321 €

13.856 €

1.144 €

< 50.000  €

FBS ethical rules
FBS:

* doesn't accept donations from persons violating directly or indirectly human rights, labour rights, or who are abusing the environment
* operates on non-profit basis, whereby the goal of FBS is not acquiring profit and its redistribution among its members. All its income is used by FBS for securing sustainable and effective promotion of FBS' goals
* is transparent and regularly reports about its activities and financial flows on its website and in its annual report

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.