Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Frank Bold Society

Αριθμός μητρώου: 57221111091-19
ημερομηνία της εγγραφής: 6/2/2009 4:53:18 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 10/1/2014 9:09:43 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 10/1/2014 9:09:43 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Frank Bold Society
Ακρωνύμιο: FBS
Νομικό καθεστώς: non-profit organisation - civic association
Δικτυακός τόπος: http://www.elseurope.org

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Pavel Franc
Θέση: Statutory representative

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Christopher Halburd
Θέση: lawyer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 567/33 Údolní 
602 00 Brno
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+420) 545575229
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Brussels office:

Frank Bold Society (Environmental Law Service)
Rue d'Edimbourg 26
1050 Brussels-Belgium
+32 (0) 483 606 672

Christopher Halburd
Dip Law MDR MBA LLM
Head of Brussels Operations

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Frank Bold Society is a public interest law organization. Founded in 1995, we use law to protect the human rights, civic rights and the environment. Our vision is of a free society that allows anyone to pursue personal happiness while being responsible for common values including the state of the planet Earth. The democracy must be based on rule of law and on equality of all without regard to political and economical power. We support those people who strive for protection of their rights and public interests and we fight for accountability of governments and of corporations.

In the course of our work, we try to achieve the following:

* effective protection for the rights of citizens and the associations they form for environment
* democratic, just, and open decision-making by state authorities
* corporate and governmental accountability
* better access to the courts for citizens who use the law to protect the public interest and human rights
* easy and quick access to information for citizens
* benefits for citizens, not narrow-interest lobbies, from new legislation
* better legal awareness among the public
* the involvement of lawyers and law school students in publicly beneficial activities
* the opening up of discussion on burning issues surrounding legal protection of public interests and human rights, and how to move towards their solution

At the EU level the FBS is involved in the European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) - a coalition of NGOs, trade unions and other civil society groups campaigning for greater corporate social responsibility and corporate accountability. ECCJ calls for better EU regulation to ensure that European companies consider their social and environmental impacts and mitigate them where they are negative. In order to achieve this, we advocate the extension of parent company liability, directors liability, the establishment of a duty of care for companies over their value chain and greater transparency through mandatory social and environmental reporting as well as and clarification of corporate lobbying activities.

In relation to this last aim, we consider this register to be insufficient. The FBS believes that this register fails basic transparency standards and that it does not provide EU lobbying transparency. When registering, we have therefore chosen to give all relevant information that we consider necessary for lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register should include names of individual lobbyists and the issues that they try to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, and have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed. In an effort to arrive at a more objective way of calculating lobbying expenditures, we follow guidelines that result from consultations with public interest organisations, professionals working on lobby transparency as well as experts of US lobby disclosure legislation. Our registration is therefore providing a more comprehensive calculation of our expenses for activities that aim to influence the policy formulation and decision-making processes of the European institutions, and a list of those who carry out such activities.

Lastly, we believe that this register should be mandatory also for lobbyists lobbying the Council.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Paige Morrow 9/7/2014 7/7/2015
Christopher Halburd 14/1/2014 9/1/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


The lobbying objectives of FBS at the EU level follow the objectives of the European Coalition for Corporate Justice. The subject matter of these activities is promotion of better corporate accountability policy and legislation.

In 2013, these activities were conducted on behalf of FBS by Filip Gregor and Christopher Halburd, employees of FBS. Each of them spent aprox. 10% of their respective working times on preparing policy proposals and explaining them to policy-makers.

The issues they have worked on:
* new EU CSR policy, including implementation of the United Nations Guiding Principles (objective: reflect human rights impacts in the policy; outline regulatory reforms to be implemented by the EU)
* announced legislation on non-financial reporting by companies (objective: implementation of human rights due diligence and reporting on risks and impacts in social and environmental sphere in the new legislation)

In 2013, Filip Gregor and Christopher Halburd had meetings or spoke on phone with following European policy makers:

1. Subject-matter: European Commission's proposal for a directive on non-financial reporting by certain large companies:
EP: MEP Arlene McCarthy, MEP Sergio Gaetano Cofferati, MEP Andrzej Grzyb, MEP Richard Howitt, MEP Berndhard Rapkay, MEP Evelyn Regner, MEP Rebecca Taylor
Council: Mr. Audrius Linartas, Lithuanian presidency, Mrs. Martina Nemcova, Permanent Representation of the Czech Republic
Commission: DG Internal Market: Mr. Nicolas Bernier-Abad

2. Subject-matter: company law reform
Commission: DG Internal Market: Mr. Nicolas Bernier-Abad, Mr. Jeroen Hooijer, Mr. Ward Mohlmann
DG Connect: Mrs. Nicole Dewandre, Mr. Robert Madelin, Mrs. Monika Schroeder
EP: MEP Richard Howitt, MEP Sirpa Pietikäinen

3. Subject-matter: EU priorities for implementation of the Commission: DG Enterprise: Mrs. Sophie Mueller, Mr. Thomas Dodd

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 5
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
The FBS is member of the Steering Group of the European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) - a coalition of NGOs, trade unions and other civil society groups campaigning for greater corporate social responsibility and corporate accountability. ECCJ calls for better EU regulation to ensure that European companies consider their social and environmental impacts and mitigate them where they are negative.

Today ECCJ membership includes ten national CSO platforms (in Spain, Italy, France, UK, Netherlands, Austria, Germany, Denmark, Norway and Switzerland), six organizations representing a country where no platform has yet been established (Belgium, Ireland, Poland, Czech Republic, Sweden and Finland), three European organizations (Friends of the Earth Europe, Corporate Europe Observatory and Karat), and one international organization (FIDH).

For more information see http://www.corporatejustice.org


The FBS is a founding member of Justice & Environment. Justice & Environment is a non-governmental, non-partisan and non-governmental independent association of public interest environmental law organisations, based in the EU member states. J&E aims to use law to protect people, the environment and nature. Our primary goal is to ensure the implementation and enforcement of the EU legislation through the use of European law and exchange of information.J&E works on the EU and national levels. Internationally, J&E focuses on implementation and transposition of horizontal legal issues. The strong grass roots contacts of our members encouraged J&E to concentrate on horizontal problems with the Aarhus Convention and related legislation, Environmental impact assessment, Environmental Liability, pollution, Natura 2000, Transport and organisational capacity. The network has a unique ability to analyse and evaluate the implementation of the environmental acquis in EU Member States. We provide an expert, comparative perspective in identifying and assessing gaps in the implementation of existing EU environmental provisions. J&E also evaluates the impact that new EU environmental provisions can have on Member States given the specific characteristics of their legal systems, economic development and natural environment. Our work provides a public record of information not otherwise available, in the form of legal analysis, case studies, position papers and subsequent communication of this message to decision makers.

Full members of J&E are:
* EELC - Estonian Environmental Law Center, Estonia
* EMLA - Environmental Management and Law Association, Hungary
* FBS - Frank Bold Society, Czech Republic
* OEKOBUERO – Coordination Bureau of Austrian Environmental NGOs - Austria
* PIC Center for Public Acvocacy, Slovenia
* Via Iuris - Slovakia

Associated members:
* The Association for Environmental Justice (Spain),
* Centre for Legal Resources (Romania),
* Front 21/42 (Macedonia),
* International Institute for Law and the Environment (Spain),
* Legal Information Centre (Slovenia),
* Milieukontakt (Netherlands)
* Zelena Akcija (Croatia)

For more information please visit http://www.justiceandenvironment.org


FBS is member o OECD Watch. OECD Watch is an international network of civil society organisations promoting corporate accountability. The purpose of OECD Watch is to inform the wider NGO community about policies and activities of the OECD's Investment Committee and to test the effectiveness of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. The network has a Coordination Committee with a diverse regional representation, and is currently made up by SOMO (Netherlands - secretariat), ACIDH (Democratic Republic of Congo), Association Sherpa (France), Brotherhood of St Laurence (Australia), CEDHA (Argentina), CIVIDEP (India), ForUM, (Norway), Friends of the Earth Europe (Belgium), and Germanwatch (Germany).

See http://oecdwatch.org/

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 401.475
από δημόσια χρηματοδότηση: 96.718
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις: 0
- Επιχορηγήσεις: 83.918
- από εθνική χρηματοδότηση: 12.800
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 0
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 304.757
- δωρεές: 14.689
- συνδρομές μελών: 0
vlastní činnost : 22.681
soukromé nadace : 217.066
Švýcarské fondy : 35.321
US Embassy in Prague : 13.856
jiné : 1.144
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

FBS ethical rules
FBS:

* doesn't accept donations from persons violating directly or indirectly human rights, labour rights, or who are abusing the environment
* operates on non-profit basis, whereby the goal of FBS is not acquiring profit and its redistribution among its members. All its income is used by FBS for securing sustainable and effective promotion of FBS' goals
* is transparent and regularly reports about its activities and financial flows on its website and in its annual report

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.