Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Идентификационен номер в Регистъра: 57041753584-14
Дата на регистрация: 12/05/2010 14:20:18

Информацията за този субект е била последно изменена на: 18/05/2015 10:35:20
Последната годишна актуализация е извършена на: 05/03/2015 08:55:56
Следваща актуализация най-късно до: 05/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Polskie Koleje Państwowe S.A.

PKP S.A.

spółka akcyjna

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Szczęśliwicka, 62
00-973 Warszawa
ПОЛША

(+48 22) 47 49 206

Mr Tomasz Lachowicz
PKP S.A. Repesentative Office
Avenue des Arts 53
1000 Bruksela
БЕЛГИЯ

(+32) 2 213 08 79

    Правно отговорно лице

Господин  Jakub Karnowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Agnieszka Gajewska

Zastępca Dyrektora

    Цели и задачи

- ochrona praw i reprezentowanie interesów spółek Grupy PKP (PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS, PKP Intercity S.A., PKP Energetyka S.A., PKP SKM, PKP Informatyka i inne) wobec instytucji UE oraz organizacji międzynarodwych;

- prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku transportowego, a w szczególnosci sektora kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej;

- promowanie rozwiązań i wspieranie działań na rzecz realizacji założeń polityki tranportowej UE, ze szczególnym uwzgędnieniem rozwoju transportu kolejowego w UE.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

- polityka transportowa UE, ze szczególnym uwzglednieniem sektora kolejowego (Czwarty Pakiet Kolejowy)
- Rozporzdzenie ws EFSI - Plan Junckera
- zmiany w legislacyji unijnej w obszarze transportu, klimatu, środowiska, energii, konkurencji, wspólnego rynku, polityki sąsiedztwa
- rozwój transeuropejskich sieci transportowych
- zmiany w regulacjach dotyczących polityki spójnosci i funduszy UE

- organizowanie spotkań w PE w ramach Rail Forum Europe dot. znaczenia polityki spójności UE, rozwoju transportu kolejowego w połączeniach UE - Azja, i inne;
- organizowanie konferencji w Komitecie Regionów i Parlamencie Europejskim promujacych rozwiazania prokolejowe na szczeblu UE;
- organizowanie wizyt studyjnych i spotkań pomiędzy spólkami Grupy PKP a przedstawicielami instytucji UE (KE, PE);
- organizowanie warsztatów i seminariów promujacych politykę transportową UE w obszarze TEN-T, CEF, 4. pakiet kolejowy;
- współorganizowanie wizyty studyjnej Komisji TRAN PE w Polsce;
- inne.


 

Grupa Wysokiego Szczebla przy Komisarzu ds Transportu (2014)

Не

PRIME (PKP PLK)

Не

RAIL FORUM EUROPE - PKP S.A. jest członkiem-założycielem tej inicjatywy

- reprezentowanie Spółek Grupy PKP (PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS, PKP Intercity S.A., PKP SKM, PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka wobec instytucji Unii Europejskiej;

- współpraca z ogranizacjami kolejowymi i transportowymi na rzecz rozwoju sektora kolejowego z uwzględnieniem poszanowania kwestii klimatycznych i ochrony środowiska;

- oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa unijnego wspierającego harmonijny rozwój infrastruktury kolejowej oraz sektora kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej z uwzględnienieniem poszanowania prawa i interesów spółek PKP;

- wspieranie działań spółek PKP w obszarze współpracy międzynarodowej wobec instytucji UE oraz organizacji międzynarodowych;

- podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu atarakcyjności przewozów kolejowych świadczonych przez spółki Grupy PKP oraz rozwoju infrastruktury kolejowej;

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 3  

3

3

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Tomasz Andrzej LACHOWICZ 19/03/2015 17/03/2016

    Области на интерес

 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

PKP S.A. są członkiem m.in. takich organizacji kolejowych jak m.in.:
- UIC (Union Internationale des Chemins de Fer)
- CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies)
- RFE (Rail Forum Europe)

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 300 000 € и < 399 999 €

0 €

fundusze UE

91 662 865 €

fundusze UE

Granty unijne pozyskane przez wybrane spółki Grupy PKP.
Kurs walut wg NBP z dnia 31.12.2013 r.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.