Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Идентификационен номер в Регистъра: 57041753584-14
Дата на регистрация: 10-5-12 14:20:18

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-4 12:35:02
Последната годишна актуализация е извършена на 14-5-13 11:08:14


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Инициали: PKP S.A.
Правен статут: spółka akcyjna
Уебсайт: http://pkpsa.pl

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jakub Karnowski
Длъжност: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Agnieszka Gajewska
Длъжност: Zastępca Dyrektora

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Szczęśliwicka  62
00-973 Warszawa
ПОЛША
Телефонен номер: (+48 22) 47 49 206
Факс: (+48 22) 47 49 132
Друга информация за връзка: Przedstawicielstwo PKP S.A. w Brukseli

Dyrektor: Tomasz Lachowicz

Adres: Avenue des Arts 53,
B - 1000 Bruxelles
Tel. +32 2 213 08 29
Fax: +32 2 503 22 24
email: t.lachowicz.pkp@data.pl
www.pkpsa.pl

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: - ochrona praw i reprezentowanie interesów spółek Grupy PKP (PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS, PKP Intercity S.A., PKP Energetyka S.A., PKP SKM, PKP Informatyka, Telekomunikacja Kolejowa i inne) wobec instytucji UE oraz organizacji międzynarodwych;

- prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku transportowego, a w szczególnosci sektora kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej;

- promowanie rozwiązań i wspieranie działań na rzecz reazlizacji założeń polityki tranportowej UE, ze szczególnym uwzgędnieniem rozwoju transportu kolejowego w UE.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Tomasz Andrzej LACHOWICZ 14-4-3 15-4-1

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


- reprezentowanie Spółek Grupy PKP (PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS, PKP Intercity S.A., PKP SKM, PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka, Telekomunikacja Kolejowa i inne) wobec instytucji Unii Europejskiej;

- współpraca z ogranizacjami kolejowymi i transportowymi na rzecz rozwoju sektora kolejowego z uwzględnieniem poszanowania kwestii klimatycznych i ochrony środowiska;

- oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa unijnego wspierającego harmonijny rozwój infrastruktury kolejowej oraz sektora kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej z uwzględnienieniem poszanowania prawa i interesów spółek PKP;

- wspieranie działań spółek PKP w obszarze współpracy międzynarodowej wobec instytucji UE oraz organizacji międzynarodowych;

- podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu atarakcyjności przewozów kolejowych świadczonych przez spółki Grupy PKP oraz rozwoju infrastruktury kolejowej;

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
PKP S.A. są członkiem m.in. takich organizacji kolejowych jak m.in.:
- UIC,
- CER,
- RFE.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 200000  € и < 250000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 91 662 865 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Granty unijne pozyskane przez wybrane spółki Grupy PKP.
Kurs walut wg NBP z dnia 31.12.2013 r.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.