Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

The Alliance for Beverage Cartons and the Environment

Identifikacijska številka v Registru: 57004293853-27
Datum registracije: 12/07/2010 10:16:09

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 24/04/2015 14:42:34
Datum zadnje letne spremembe: 24/04/2015 14:42:34
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 24/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

The Alliance for Beverage Cartons and the Environment

ACE

Non-profit association

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Avenue Louise, 250
1050 Bruxelles
BELGIJA

(+32) 25040710

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Bertil Heerink

Director General

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Albane Siramy

Director for Environmental Affairs

    Cilji in naloge

ACE provides a European platform for beverage carton manufacturers and their European paperboard suppliers to benchmark and profile cartons as renewable, recyclable and low carbon packaging solutions. Engaging with stakeholders and partners seeking high environmental stewardship, it contributes expertise to EU policy, legislation and standard‐setting.

ACE members include beverage carton producers Tetra Pak, SIG Combibloc and Elopak; they develop, manufacture and market systems for the processing, packaging and distribution of food, and produce packaging material at 20 plants in Europe. About 98% of the paperboard used by ACE members in beverage cartons in Europe is produced by Stora Enso in Skoghall (Sweden) and Imatra (Finland), and BillerudKorsnäs in Gävle and Frövi (Sweden), who are also members of ACE. These paper mills and the beverage carton manufacturers in ACE together employ close to 30,000 people worldwide.

evropski

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Directive 94/62/EC Packaging and Packaging Waste
Proposal to revise Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste
Circular Economy Package
Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (EU Timber Regulation)
Regulation EC 1935/2004 on food contact materials

- ACE 20th anniversary celebration on 4th December 2014
- Organisation of a side event at Green Week on 5 June 2014 with WWF and Unilever on sustainable sourcing
- ACE external newsletters with contributions from key external stakeholders
- Annual reporting from Proforest of ACE Chain-of-Custody Global Commitment on wood fiber used in the manufacturing of beverage cartons


 

Ne

Ne

Expert Group for Forest-based Industries
Food Contact Materials Group (DG Sante)

Ne

Ne

Policy issues of relevance to the beverage carton industry, including forest policy, circular economy, packaging and waste legislation, environmental product policy, food and product safety legislation.
ACE is involved in the Food SCP round table and the EU Retail Forum.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 3   75%: 1  

4

3,8

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Albane Florence Marie SIRAMY 19/07/2014 17/07/2015
Bertil Heerink 24/04/2015 22/04/2016
Maja Drca 26/08/2014 20/08/2015

    Interesna področja

  • Notranji trg
  • Okolje
  • Podjetništvo
  • Trgovina
  • Varnost živil

    Članstvo in povezanost z mrežami

Tetra Pak: http://www.tetrapak.com
Elopak: http://www.elopak.com/
SIG Combibloc: http://www.sig.biz
Stora Enso: www.storaenso.com/
BillerudKorsnäs: www.billerudkorsnas.com

European Recovered Paper Council

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 200.000 € in < 299.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
I wish to mention that I subscribed to the following Code of Conduct