Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

The Alliance for Beverage Cartons and the Environment

Identifikacijska številka v Registru: 57004293853-27
Datum registracije: 12.7.10 10:16:09

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 16.6.14 10:44:55
Datum zadnje letne spremembe: 16.6.14 10:44:55


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: The Alliance for Beverage Cartons and the Environment
Kratica: ACE
Pravni status: Non-profit association
Spletna stran: http://www.beveragecarton.eu/

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Katarina Molin
Položaj: Director General

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Albane Siramy
Položaj: Manager, Environmental Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Avenue Louise  250
1050 Bruxelles
BELGIJA
Telefon: (+32) 25040710
Telefaks: (+32) 25040719
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) provides a European platform for beverage carton manufacturers and their paperboard suppliers to benchmark and profile cartons as renewable, recyclable and low carbon packaging solutions. Engaging with stakeholders and partners seeking high environmental stewardship, it contributes expertise to EU policy, legislation, and standard-setting.
Interesi organizacije so na ravni:
  • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 4
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Anna Katarina Molin 7.12.13 5.12.14
Albane Florence Marie SIRAMY 19.7.14 17.7.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Environmental issues related to the beverage carton industry: forestry, waste management, environmental footprint including carbon and water footprints.
Involved in the Food SCP round table and the Retail Forum

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Notranji trg
  • Okolje
  • Podjetništvo

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 100000  € in < 150000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.