Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

The Alliance for Beverage Cartons and the Environment

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 57004293853-27
Data Reġistrazzjoni: 12/07/2010 10:16:09

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 16/06/2014 10:44:55
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 16/06/2014 10:44:55


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: The Alliance for Beverage Cartons and the Environment
Akronimu: ACE
Statut legali: Non-profit association
Websajt: http://www.beveragecarton.eu/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Katarina Molin
Kariga: Director General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Albane Siramy
Kariga: Manager, Environmental Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 250 Avenue Louise 
Bruxelles 1050
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 25040710
Numru tal-faks: (+32) 25040719
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) provides a European platform for beverage carton manufacturers and their paperboard suppliers to benchmark and profile cartons as renewable, recyclable and low carbon packaging solutions. Engaging with stakeholders and partners seeking high environmental stewardship, it contributes expertise to EU policy, legislation, and standard-setting.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Albane Florence Marie SIRAMY 19/07/2014 17/07/2015
Maja Drca 26/08/2014 20/08/2015
Anna Katarina Molin 07/12/2013 05/12/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Environmental issues related to the beverage carton industry: forestry, waste management, environmental footprint including carbon and water footprints.
Involved in the Food SCP round table and the Retail Forum

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent
  • Intrapriżi
  • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.