Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Północnoatlantycka Organizacja Protucentów sp. z o.o.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 56988092258-62
Data Reġistrazzjoni: 11/09/2009 11:47:15

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 26/08/2014 18:31:19
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/08/2014 18:19:36


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Północnoatlantycka Organizacja Protucentów sp. z o.o.
Akronimu: PAOP
Statut legali: Organizacja producentów w sektorze rybołówstwa
Websajt: http://www.paop.pl

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Bogusław Szemioth
Kariga: Prezes Zarządu

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Anna Kociucka
Kariga: EU Contacts Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 13/17/123 Parkowa 
Warszawa 00-759
IL-POLONJA
Numru tat-telefon: (+48) 22 840 89 20
Numru tal-faks: (+48) 22 840 89 22
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Organizacja jest organizacją producentów w sektorze rybołówstwa, uznaną przez administrację krajową i wspólnotową, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013.
Organizacja reprezentuje interesy zrzeszonych w niej armatorów rybołówstwa dalekomorskiego.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • sotto-nazzjonali
  • Nazzjonali
  • Ewropew
  • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Konsultacje dot. nowego rozporządzenia podstawowego CFP.
Konsultacje dot. rozporządzenia regulującego połowy ryb głębinowych
Konsultacje dot. rozporządzenia FAR (Fishing Authorisations Regulation)
Negocjacje związane z umowami o partnerstwie w zakresie połowów z państwami trzecimi oraz w związku z regionalnymi organizacjami zarządzania rybołówstwem.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Sajd u akkwakultura

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Europêche, the Association of National Organisations of Fishery Enterprises in the European Union
European Association of Fish Producers Organisations
Long Distance Fleet Regional Advisory Council
North Sea Regional Advisory Council
Pelagic Regional Advisory Council
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
Forum na rzecz Rozwoju Rybołówstwa Dalekomorskiego

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.