Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Północnoatlantycka Organizacja Protucentów sp. z o.o.

Identifikavimo numeris Registre: 56988092258-62
Registracijos data: 11/09/2009 11:47:15

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/07/2015 14:38:17
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/05/2015 17:40:10
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/05/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Północnoatlantycka Organizacja Protucentów sp. z o.o.

PAOP

Organizacja producentów w sektorze rybołówstwa

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Parkowa 13/17/123
00-759 Warszawa
LENKIJA

(+48) 22 840 89 20

    Teisiškai atsakingas asmuo

Bogusław Szemioth

Prezes Zarządu

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Emil Remisz

Sustainability Coordinator

    Tikslai ir uždaviniai

Organizacja jest organizacją producentów w sektorze rybołówstwa, uznaną przez administrację krajową i wspólnotową, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013.
Organizacja reprezentuje interesy zrzeszonych w niej armatorów rybołówstwa dalekomorskiego.

  • Europos
  • pasaulinio
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Konsultacje dot. rozporządzenia regulującego połowy ryb głębinowych
Konsultacje dot. rozporządzenia FAR (Fishing Authorisations Regulation)
Negocjacje związane z umowami o partnerstwie w zakresie połowów z państwami trzecimi oraz w związku z regionalnymi organizacjami zarządzania rybołówstwem.


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 0   75%: 1   50%: 2   25%: 1

4

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Atlantex sp. z o.o.
Arctic Navigations sp. z o.o.

Europêche, the Association of National Organisations of Fishery Enterprises in the European Union
European Association of Fish Producers Organisations
Long Distance Advisory Council
North Sea Advisory Council
Pelagic Advisory Council
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
Forum na rzecz Rozwoju Rybołówstwa Dalekomorskiego

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.