Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Północnoatlantycka Organizacja Protucentów sp. z o.o.

Identifikavimo numeris Registre: 56988092258-62
Registracijos data: 09.9.11 11.47.15

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.8.26 18.31.19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.8.26 18.19.36


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Północnoatlantycka Organizacja Protucentów sp. z o.o.
Akronimas: PAOP
Teisinis statusas: Organizacja producentów w sektorze rybołówstwa
Svetainė: http://www.paop.pl

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bogusław Szemioth
Pareigos: Prezes Zarządu

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Anna Kociucka
Pareigos: EU Contacts Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Parkowa  13/17/123
00-759 Warszawa
LENKIJA
Telefono numeris: (+48) 22 840 89 20
Faksas: (+48) 22 840 89 22
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Organizacja jest organizacją producentów w sektorze rybołówstwa, uznaną przez administrację krajową i wspólnotową, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013.
Organizacja reprezentuje interesy zrzeszonych w niej armatorów rybołówstwa dalekomorskiego.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • regionų
  • valstybės
  • Europos
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Konsultacje dot. nowego rozporządzenia podstawowego CFP.
Konsultacje dot. rozporządzenia regulującego połowy ryb głębinowych
Konsultacje dot. rozporządzenia FAR (Fishing Authorisations Regulation)
Negocjacje związane z umowami o partnerstwie w zakresie połowów z państwami trzecimi oraz w związku z regionalnymi organizacjami zarządzania rybołówstwem.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Europêche, the Association of National Organisations of Fishery Enterprises in the European Union
European Association of Fish Producers Organisations
Long Distance Fleet Regional Advisory Council
North Sea Regional Advisory Council
Pelagic Regional Advisory Council
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
Forum na rzecz Rozwoju Rybołówstwa Dalekomorskiego

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.