Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Sanitec Europe Corporation

Identifikationsnummer i registret: 56968033647-21
Registreringsdato: 21-05-10 14:25:24

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 05-06-14 09:04:50
Seneste årlige opdatering 05-06-14 09:04:50


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Sanitec Europe Corporation
Forkortelse:
Retlig form: Corporation
Websted: http://www.sanitec.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Peter Nilsson
Stilling: President & CEO

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Ari Tervala
Stilling: IPR Manager

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Kaupintie 00440 Helsinki 2
Postboks: 447
00101 Helsinki
FINLAND
Telefonnr.: (+358) 10 662 500
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Sanitec is a leading European multi-brand group that designs, manufactures and markets bathroom ceramics, bath and shower products as well as bathroom furniture.
The company works closely together with customers and industrial partners, architects and designers to develop sustainable bathroom concepts with advanced design that promote healthy lifestyle and wellbeing.
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


European productstandards' development for supporting the essential requirements of EC Directive(s)and Regulation(s), thus creating a basis for the European Internal Market without barriers to trade.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Forbrugere
 • Miljø
 • Told

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Sanitec supports and participates is various National and European Standardisation Committees and is a member of Cerame-Unie.
Members of Sanitec contribute to local and regional organisations like FECS, BMA, VKO, FSKI, etc.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 15.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.