Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

FSR - danske revisorer

Id-nummer i registret: 56956006435-87
Registreringsdag: 16/08/2011 13:47:40

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 09:31:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 09:31:47
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

FSR - danske revisorer

association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Kronprinsessegade, 8
1306 København K
DANMARK

(+45) 33939191

    Juridiskt ansvarig

Charlotte  Jepsen

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Tom Vile Jensen

vicepresident of public affairs

    Mål och uppdrag

FSR - danske revisorer


- To enhance the overall quality of audit and related services
- To secure an optimal business environment for the members of the profession
- To be a spokesman on behalf of the profession on matters of general interest to the business life
- To inform the public about the value creation that the profession delivers to society


The scope for our lobbying activities is the directives concerning companies, rules about annual accounts and consolidated accounts, rules about audit and auditors.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

8. th. company directive


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

- participating in meetings
- delivering answers to hearings
- contact with members of the European Parlament
- communicating with legislators, ministers and advisers
- facilitating conferences

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 2   25%: 5

7

2,2

FSR - danske revisorer is the professional body for accountants and auditors in Denmark with. apx. 6000 members including students and non-practitioners.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Inre marknaden

    Medlemskap

Member of FEE

Member of IFAC

Member of NRF (Nordic Revisor Forbund)

    Ekonomiska uppgifter

07/2013  -  06/2014

>= 10 000 € och < 24 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.