Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

FSR - danske revisorer

Id-nummer i registret: 56956006435-87
Registreringsdag: 2011-08-16 13:47:40

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-20 15:26:04
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-20 15:26:04


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: FSR - danske revisorer
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): association
Webbplats: http://www.fsr.dk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Charlotte  Jepsen
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Tom Vile Jensen
Befattning: vicepresident of public affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Kronprinsessegade  8
1306 København K
DANMARK
Telefon: (+45) 33939191
Fax: (+45) 33110913
Andra adressuppgifter: Member of Federation of European Accountants, FEE
Member of Nordic Federation Accountants

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: FSR - danske revisorer


- To enhance the overall quality of audit and related services
- To secure an optimal business environment for the members of the profession
- To be a spokesman on behalf of the profession on matters of general interest to the business life
- To inform the public about the value creation that the profession delivers to society


The scope for our lobbying activities is the directives concerning companies, rules about annual accounts and consolidated accounts, rules about audit and auditors.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar: FSR - danske revisorer is the professional body for accountants and auditors in Denmark with. apx. 6000 members including students and non-practitioners.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- participating in meetings
- delivering answers to hearings
- contact with members of the European Parlament
- communicating with legislators, ministers and advisers
- facilitating conferences

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Inre marknaden

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Member of FEE

Member of IFAC

Member of NRF (Nordic Revisor Forbund)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 07/2013 - 06/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.