Naršymo kelias

Papildomos priemonės



    Užsiregistravusiojo profilis

FSR - danske revisorer

Identifikavimo numeris Registre: 56956006435-87
Registracijos data: 16/08/2011 13:47:40

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/04/2015 09:31:47
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/04/2015 09:31:47
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

FSR - danske revisorer

association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Kronprinsessegade, 8
1306 København K
DANIJA

(+45) 33939191

    Teisiškai atsakingas asmuo

Charlotte  Jepsen

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Tom Vile Jensen

vicepresident of public affairs

    Tikslai ir uždaviniai

FSR - danske revisorer


- To enhance the overall quality of audit and related services
- To secure an optimal business environment for the members of the profession
- To be a spokesman on behalf of the profession on matters of general interest to the business life
- To inform the public about the value creation that the profession delivers to society


The scope for our lobbying activities is the directives concerning companies, rules about annual accounts and consolidated accounts, rules about audit and auditors.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

8. th. company directive


 

Non

Non

Non

Non

Non

- participating in meetings
- delivering answers to hearings
- contact with members of the European Parlament
- communicating with legislators, ministers and advisers
- facilitating conferences

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 2   25%: 5

7

2,2

FSR - danske revisorer is the professional body for accountants and auditors in Denmark with. apx. 6000 members including students and non-practitioners.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Member of FEE

Member of IFAC

Member of NRF (Nordic Revisor Forbund)

    Finansiniai duomenys

07/2013  -  06/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.