Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

FSR - danske revisorer

Identifikavimo numeris Registre: 56956006435-87
Registracijos data: 11.8.16 13.47.40

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.8.20 15.26.04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.8.20 15.26.04


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: FSR - danske revisorer
Akronimas:
Teisinis statusas: association
Svetainė: http://www.fsr.dk

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Charlotte  Jepsen
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Tom Vile Jensen
Pareigos: vicepresident of public affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kronprinsessegade  8
1306 København K
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 33939191
Faksas: (+45) 33110913
Papildoma kontaktinė informacija: Member of Federation of European Accountants, FEE
Member of Nordic Federation Accountants

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: FSR - danske revisorer


- To enhance the overall quality of audit and related services
- To secure an optimal business environment for the members of the profession
- To be a spokesman on behalf of the profession on matters of general interest to the business life
- To inform the public about the value creation that the profession delivers to society


The scope for our lobbying activities is the directives concerning companies, rules about annual accounts and consolidated accounts, rules about audit and auditors.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija: FSR - danske revisorer is the professional body for accountants and auditors in Denmark with. apx. 6000 members including students and non-practitioners.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


- participating in meetings
- delivering answers to hearings
- contact with members of the European Parlament
- communicating with legislators, ministers and advisers
- facilitating conferences

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Member of FEE

Member of IFAC

Member of NRF (Nordic Revisor Forbund)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 07/2013 - 06/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.