Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Swedish Match

Идентификационен номер в Регистъра: 56705163713-93
Дата на регистрация: 08/06/2010 14:56:15

Информацията за този субект е била последно изменена на: 16/05/2014 10:41:36
Последната годишна актуализация е извършена на: 16/05/2014 10:41:36

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Swedish Match

Company

    Раздел на регистрация

II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Maria Skolgata North Europe, 83
Se 118 85 Stockholm
ШВЕЦИЯ

(+46) 8 6580200

(+) 

Swedish Match EU Representation office
Rue de trone 108
1050 Brussels
Belgium

    Правно отговорно лице

Господин  Fredrik  Peyron

SVP Legal Affairs, Secretary and General Counsel

    Отговорник за отношенията с ЕС

Cecilia  Kindstrand-Isaksson

Director

    Цели и задачи

Swedish Match’s mission is to responsibly develop, manufacture, market, and sell quality products with market leading brands in the product areas Snus and snuff, Other tobacco products, and Lights.

1. Snus and snuff - Swedish Match has a market leading position in the Scandinavian snus market. In the US, Swedish Match is well positioned as the third largest snus and moist snuff company. The Company also has a 50/50 joint venture with Philip Morris International to explore and develop new markets for snus outside of Scandinavia and the US. Production units are located in Sweden (snus) and the US (moist snuff).

2. Other tobacco products - Swedish Match is a major player in the US market for cigars, and the largest manufacturer in the US for chewing tobacco. Nearly all the products are sold exclusively on the US market. Production takes place in the US (cigars and chewing tobacco) and in the Dominican Republic (cigars).

3. Lights - Swedish Match is the market leader for matches in many markets throughout the world, with well known local brands. For lighters, the Cricket brand has strong market positions in a large number of countries, most notably in parts of Europe and Asia. Production of matches takes place in Sweden and Brazil, and of lighters in the Philippines, the Netherlands, and Brazil.

  • европейско равнище
  • световно равнище
  • национално равнище

    Дейности

The representation office follows policy development in areas such as broader public health issues, research, tobacco harm reduction, external trade and single market issues.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

2

Swedish Match has two full-time employees in Brussels working with issues falling under the scope if the Transperency Register.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Обществено здраве
  • Правосъдие и основните права
  • Разширяване
  • Търговия

    Членство

Swedish Match is a member of Estoc (European Smokeless Tobacco Council) and of CEPS.

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 200 000  € и < 250 000  €

0 €

0 €

The estimation of cost is based on a calculation of the cost for the office in Brussels, and in addition the cost for other activites relating to our advocacy engagement in Brussels

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.