Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Swedish Match

Идентификационен номер в Регистъра: 56705163713-93
Дата на регистрация: 10-6-8 14:56:15

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-5-27 10:41:32
Последната годишна актуализация е извършена на 13-5-27 10:41:32


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Swedish Match
Инициали:
Правен статут: Company
Уебсайт: http://www.swedishmatch.com/

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Fredrik  Peyron
Длъжност: SVP Legal Affairs, Secretary and General Counsel

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Cecilia  Kindstrand-Isaksson
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Maria Skolgata North Europe  83
Se 118 85 Stockholm
ШВЕЦИЯ
Телефонен номер: (+46) 8 6580200
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Swedish Match EU Representation office
Rue de trone 108
1050 Brussels
Belgium

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Swedish Match’s mission is to responsibly develop, manufacture, market, and sell quality products with market leading brands in the product areas Snus and snuff, Other tobacco products, and Lights.

1. Snus and snuff - Swedish Match has a market leading position in the Scandinavian snus market. In the US, Swedish Match is well positioned as the third largest snus and moist snuff company. The Company also has a 50/50 joint venture with Philip Morris International to explore and develop new markets for snus outside of Scandinavia and the US. Production units are located in Sweden (snus) and the US (moist snuff).

2. Other tobacco products - Swedish Match is a major player in the US market for cigars, and the largest manufacturer in the US for chewing tobacco. Nearly all the products are sold exclusively on the US market. Production takes place in the US (cigars and chewing tobacco) and in the Dominican Republic (cigars).

3. Lights - Swedish Match is the market leader for matches in many markets throughout the world, with well known local brands. For lighters, the Cricket brand has strong market positions in a large number of countries, most notably in parts of Europe and Asia. Production of matches takes place in Sweden and Brazil, and of lighters in the Philippines, the Netherlands, and Brazil.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2,5
Допълнителна информация: Swedish Match has two full-time employees in Brussels, but the figure also included estimated time spent on activities falling under the scope if the Transperency Register by employees outside the Brussels office.

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Primarely, our office in Brussels follows the development of the revision of the EU's Tobacco Products Directive.

Additionally, the representation office follows policy areas asuch as broaderpublic health issues, tobacco harm reduction, external trade and single market issues.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Обществено здраве
 • Правосъдие и основните права
 • Разширяване
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Swedish Match is a member of Estoc (European Smokeless Tobacco Council) and of CEPS.

Финансови данни

Отчетна година: 04/2012 - 04/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 200000  € и < 250000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

The estimation of cost is based on a calculation of the total cost for the office in Brussels, and in addition the cost for other activites relating to our advocacy engagement in Brussels

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.