Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Swedish Match

Идентификационен номер в Регистъра: 56705163713-93
Дата на регистрация: 08/06/2010 14:56:15

Информацията за този субект е била последно изменена на: 31/03/2015 14:15:01
Последната годишна актуализация е извършена на: 31/03/2015 14:15:01
Следваща актуализация най-късно до: 31/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Swedish Match

Company

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Sveavägen 44
Se 118 85 Stockholm
ШВЕЦИЯ

(+46) 8 6580200

Rue de Trone 108
1050 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 2 649 71 47

    Правно отговорно лице

Госпожа  Marie-Louise  Heiman

SVP Legal Affairs, Secretary and General Counsel

    Отговорник за отношенията с ЕС

Cecilia  Kindstrand-Isaksson

Director

    Цели и задачи

Swedish Match’s vision is a world without cigarettes.

We create shareholder value by offering tobacco consumers enjoyable products of superior quality in a responsible way. By providing products that are recognized as safer alternatives to cigarettes, we can contribute significantly to improved public health.

Swedish Match develops, manufactures, and sells quality products with market-leading brands in the product areas Snus and moist snuff, Other tobacco products (cigars and chewing tobacco), and Lights (matches, lighters, and complementary products).

In Sweden, the Group has an independent distribution company. Swedish Match also owns 50 percent of SMPM International (a joint venture with Philip Morris International for snus outside of Scandinavia and the US). In addition, Swedish Match holds a 49 percent ownership interest in Scandinavian Tobacco Group (STG).

  • европейско равнище
  • световно равнище
  • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Swedish Match follows the transposition of the Tobacco Products Directive in relevant member states, alongside the development of secondary legislation stemming from the Directive.

The company furthermore takes an interest in the discussion on better regulation and trade related dossiers.


 

Не

Не

Не

Не

Не

The representation office follows policy development in areas such as broader public health issues, research, tobacco harm reduction, and single market issues.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Обществено здраве
  • Правосъдие и основните права
  • Разширяване
  • Търговия

    Членство

http://www.estoc.org/

Swedish Match is a member of Estoc (European Smokeless Tobacco Council)

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € и < 299 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

The estimation of cost is based on a calculation of the cost for the office in Brussels, and in addition the cost for other activites relating to our advocacy engagement in Brussels

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
All employees of Swedish Match are bound by an internal code of conduct.