Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

CSR Europe, The Business Network for Corporate Social Responsibility

Tunnusnumber registris: 56502415122-32
Registreerimise kuupäev: 27.01.11 16:45:29

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.01.14 15:12:18
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.01.14 15:12:18


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: CSR Europe, The Business Network for Corporate Social Responsibility
Akronüüm: CSR Europe
Õiguslik vorm: Association international sans but lucratif (AISBL)
Veebisait: http://www.csreurope.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Celia Moore
Ametikoht: Chair of the Board of Directors

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jan Noterdaeme
Ametikoht: Senior Advisor on External Relations

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 7 Rue Victor Oudart 
1030 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 25411610
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: CSR Europe is the leading European business network for corporate social responsibility (CSR) with around 70 multinational member companies and 36 national partner organisations in 30 countries across Europe. CSR Europe acts as the European platform for companies and their stakeholders to exchange and cooperate to make themselves and Europe global leaders in sustainable competitiveness and societal wellbeing. The network was established in 1995 by senior European business leaders in response to an appeal by the European Commission President Jacques Delors.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


As a business network for corporate social responsibility, CSR Europe provides a platform for learning and best practice exchange, facilitates joint projects between companies and stakeholders, and promotes dialogue between European businesses and policymakers on issues related to the role of business in addressing societal challenges.

In October 2010, CSR Europe launched a joint Enterprise 2020 initiative to address societal challenges through collaborative action and shape the business contribution to the European Union’s Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

Since its launch, Enterprise 2020 has become the reference initiative for the ideal company of the future and forms the umbrella for all CSR Europe activities.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • KÜPROS
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

 • NORRA
 • SERBIA
 • ŠVEITS
 • TÜRGI
 • UKRAINA
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
CSR Europe is represented in the following:
- ABIS – The Academy of Business in Society (CSR Europe is represented in the Board of Directors and CSR Europe’s President also serves as EABIS President)
- The European Multi-Stakeholder Forum on CSR (founding member and member of the Coordination Committee)
- United Nations Global Compact (Business Association stakeholder)
- The European Alliance for CSR
In the framework of its activities and projects, CSR Europe engages in dialogue and cooperation with a wide variety of organisations and networks working on issues related to corporate social responsibility.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 1 715 953
millest avalik rahastamine: 154 939
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 128 939
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
Other income : 26 000
millest muud rahastusallikad: 1 561 014
- annetused:
- liikmemaksud: 1 270 929
Paid Services : 215 585
Sponsorship : 74 500
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Only some of the income items were published.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.