Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

CSR Europe, The Business Network for Corporate Social Responsibility

Tunnusnumber registris: 56502415122-32
Registreerimise kuupäev: 27/01/2011 16:45:29

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/04/2015 14:01:15
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/04/2015 14:01:15
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

CSR Europe, The Business Network for Corporate Social Responsibility

CSR Europe

Association international sans but lucratif (AISBL)

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Rue Victor Oudart, 7
1030 Bruxelles
BELGIA

(+32) 25411610

    Juriidiliselt vastutav isik

Celia Moore

Chair of the Board of Directors

    ELi asjade eest vastutav isik

Jan Noterdaeme

Senior Advisor on External Relations

    Eesmärgid ja ülesanded

CSR Europe is the leading European business network for corporate social responsibility (CSR) with around 60 multinational member companies and 41 national partner organisations in 32 countries across Europe, reaching out to more than 10000 companies worldwide. CSR Europe acts as the European platform for companies and their stakeholders to exchange and cooperate to make themselves and Europe global leaders in sustainable competitiveness and societal wellbeing. The network was established in 1995 by senior European business leaders in response to an appeal by the European Commission President Jacques Delors.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU CSR Strategy, Non-Financial Reporting Directive, Youth Guarantee, European Alliance on Apprenticeships, Digital Jobs, European Partnership on Active and Healthy Ageing, Joint Action on Mental Health, EU Health Strategy, Circular Economy, Resource-efficient Europe

- European Business Campaign on Skills for Jobs
- Deploy your Talents - STEM
- Entrepreneurship for Job Creation
- Quality Internships & Apprenticeships
- Rethinking Careers
- European Business Campaign on Sustainable Living in Cities
- Business and Human Rights
- Maturity and Integration of Sustainability Management
- Healthy Lifestyles - Mental Health Focus
- European Diversity Charters


 

Ei

Coordination Committee of EU CSR Multistakeholder Forum

Expert Group on Non-Financial Reporting Directive

Ei

Ei

As a business network for corporate social responsibility, CSR Europe provides a platform for learning and best practice exchange, facilitates joint projects between companies and stakeholders, and promotes dialogue between European businesses and policymakers on issues related to the role of business in addressing societal challenges.

In October 2010, CSR Europe launched a joint Enterprise 2020 initiative to address societal challenges through collaborative action and shape the business contribution to the European Union’s Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

Since its launch, Enterprise 2020 has become the reference initiative for the ideal company of the future and forms the umbrella for all CSR Europe activities. In the framework of Enterprise 2020, CSR Europe has launched in 2013 the European Business Campaign on Skills for Jobs to foster employment and workplace innovation. In 2014, CSR Europe has launched the European Business Campaign on Sustainable Living in Cities to enhance business-city collaboration in the area of sustainability.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 3   75%: 1   25%: 4

8

4,8

CSR Europe has 3 employees who are completely responsible for the relations and collaboration with the EU institutions. Other colleagues are involved in EU projects (eg. diversity) or supporting the activities.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

0

Corporate members: http://www.csreurope.org/corporate-members
National Partner Organisations: http://www.csreurope.org/national-partner-organisations

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • LÄTI
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI
 • ISLAND
 • NORRA
 • SERBIA
 • ŠVEITS
 • TÜRGI
 • UKRAINA

CSR Europe is represented in the following:
- ABIS – The Academy of Business in Society (CSR Europe is represented in the Board of Directors and CSR Europe’s President also serves as ABIS President)
- The European Multi-Stakeholder Forum on CSR (founding member and member of the Coordination Committee)
- United Nations Global Compact (Business Association stakeholder)
- The European Alliance for CSR
In the framework of its activities and projects, CSR Europe engages in dialogue and cooperation with a wide variety of organisations and networks working on issues related to corporate social responsibility.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

85 325 €

1 837 706 €

89 434 €

60 031 €

European Commission (DG Justice) - JUST/2013/DISC/PR/0153/A4

26 723 €

European Commission (DG ENTR) - Design MTS - 41/G/ENT/CIP/12//E/N02S001; European Commission - Entrepreneurial Skills Pass (540311-LLP-1-2013-1-DK-LEONARDO-LNW

0 €

2 680 €

1 748 272 €

26 573 €

1 226 661 €

355 038 €

140 000 €

Only some of the income items were published.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.