Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

CSR Europe, The Business Network for Corporate Social Responsibility

Tunnusnumber registris: 56502415122-32
Registreerimise kuupäev: 27/01/2011 16:45:29

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 22/01/2015 17:07:19
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 22/01/2015 17:07:19

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

CSR Europe, The Business Network for Corporate Social Responsibility

CSR Europe

Association international sans but lucratif (AISBL)

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Rue Victor Oudart, 7
1030 Bruxelles
BELGIA

(+32) 25411610

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

Celia Moore

Chair of the Board of Directors

    ELi asjade eest vastutav isik

Jan Noterdaeme

Senior Advisor on External Relations

    Eesmärgid ja ülesanded

CSR Europe is the leading European business network for corporate social responsibility (CSR) with around 70 multinational member companies and 40 national partner organisations in 30 countries across Europe, reaching out to more than 10000 companies worldwide. CSR Europe acts as the European platform for companies and their stakeholders to exchange and cooperate to make themselves and Europe global leaders in sustainable competitiveness and societal wellbeing. The network was established in 1995 by senior European business leaders in response to an appeal by the European Commission President Jacques Delors.

üleeuroopalised

    Tegevused

As a business network for corporate social responsibility, CSR Europe provides a platform for learning and best practice exchange, facilitates joint projects between companies and stakeholders, and promotes dialogue between European businesses and policymakers on issues related to the role of business in addressing societal challenges.

In October 2010, CSR Europe launched a joint Enterprise 2020 initiative to address societal challenges through collaborative action and shape the business contribution to the European Union’s Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

Since its launch, Enterprise 2020 has become the reference initiative for the ideal company of the future and forms the umbrella for all CSR Europe activities.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

3

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

0

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • LÄTI
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI
 • ISLAND
 • NORRA
 • SERBIA
 • ŠVEITS
 • TÜRGI
 • UKRAINA

CSR Europe is represented in the following:
- ABIS – The Academy of Business in Society (CSR Europe is represented in the Board of Directors and CSR Europe’s President also serves as ABIS President)
- The European Multi-Stakeholder Forum on CSR (founding member and member of the Coordination Committee)
- United Nations Global Compact (Business Association stakeholder)
- The European Alliance for CSR
In the framework of its activities and projects, CSR Europe engages in dialogue and cooperation with a wide variety of organisations and networks working on issues related to corporate social responsibility.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

1 715 953 €

154 939 €

0 €

128 939 €

 €

0 €

26 000 €

1 561 014 €

 €

1 270 929 €

215 585 €

74 500 €

< 50 000  €

Only some of the income items were published.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.