Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Philippe Putman BVBA

Numărul de identificare din Registru: 56432866966-18
Data înscrierii: 19.10.2011 10:24:37

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 23.09.2013 15:25:40
Data ultimei actualizări anuale: 23.09.2013 15:25:40


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Philippe Putman BVBA
Acronim: PHP BVBA
Statut juridic: limited liability company
Site internet:

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Consultanţi independenţi

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Philippe Putman
Funcţie: Managing director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Philippe Putman
Funcţie: Managing Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Dwarsstraat  30
1210 Sint-Joost-ten-Node
BELGIA
Numărul de telefon: (+497) 593624
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: one person limited liability company consulting its clients on regulatory and public affairs with main focus on energy policy.
Additionally, active in interim management and legal advice.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


representing one of my clients towards MEP's regarding developments in renewable energy policy
DG ENER regarding renewable energy policy and liberalisation of energy markets
DG COMP regarding mergers and following commitments of the merging parties.
Third energy package
Infrastructure package

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Energie

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 09/2011 - 09/2012
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
< 50000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • Eneco België BV
 • South Stream Project

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.