Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

AgriBrussels

Идентификационен номер в Регистъра: 56343931674-43
Дата на регистрация: 09-5-12 11:13:42

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-15 9:20:01
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-15 9:18:55


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: AgriBrussels
Инициали:
Правен статут: AISBL
Уебсайт: http://www.agribrussels.com/

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Xavier Bourgeois
Длъжност: Fondateur

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Xavier Bourgeois
Длъжност: Founder

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: de Fonteny  25
1370 Jodoigne
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 478336313
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: AgriBrussels:

- Organise des rencontres avec des décideurs appartenant aux institutions européennes, à destination de groupes d’agriculteurs, organisations agricoles, étudiants,... Venir à Bruxelles

- Organise des visites d’exploitations agricoles, des rencontres avec des agriculteurs sur le terrain, pour des fonctionnaires européens, eurodéputés, lobbyistes, étudiants,... Visiter des fermes

- Organise des stages à la ferme pour toutes personnes interessées et motivées à partager la vie d'une famille d'agriculteur,... Stages à la ferme

- Vient vous informer chez vous des actualités de Bruxelles ou des campagnes, rédige des articles pour mieux comprendre Bruxelles,... Rencontrons-nous

- Met sur pied et conduit des rencontres entre agriculteurs de différents pays ou des voyages à thématiques agricoles,... Rencontrez-vous

- Publie les compte-rendus de réunions, conférences, réflexions ou décisions ayant une influence sur l’agriculture,... Actualités à Bruxelles

- Etablit le coût de production moyen de produits agricoles de base et le compare au prix moyen perçu par l'agriculteur,... Vivre des campagnes

- Propose des photos et vidéos montrant des agriculteurs au travail, leurs animaux et des paysages évoluant au rythme des saisons,... Images des campagnes

- Présente un agenda des activités à Bruxelles ou dans les campagnes,... Agenda
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Xavier BOURGEOIS 14-9-16 15-9-12

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


PAC
Jeunes Agriculteurs

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Околна среда

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 3
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ФРАНЦИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 5 000
от който публични средства: 5 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 5 000
- от регионални източници:
други източници:
- дарения:
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.