Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 56191615795-56
Data Reġistrazzjoni: 06/05/2011 12:44:21

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/04/2014 10:32:52
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 09/04/2014 10:32:52


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH
Akronimu: RC
Statut legali: private limited company (independent)
Websajt: http://www.rupprecht-consult.eu

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Siegfried Rupprecht
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Siegfried Rupprecht
Kariga: Managing Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 13-15 Clever Strasse 
Cologne (Köln) 50668
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 221 60 60 55 11
Numru tal-faks: (+49) 221 60 60 55 29
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Rupprecht Consult specialises in providing integrated solutions to key issues of sustainable development: mobility, urban and regional development, environment, social change, technology implementation, planning and governance. Services include:
- evaluation of projects and programmes,
- urban strategy and policy development,
- 'best practice' and market studies,
- dissemination and capacity building, and
- independent moderation and monitoring.
Rupprecht Consult has been involved in many projects on urban transport, planning and research cooperation all over Europe, and internationally.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 14
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


We are fully independent (economically and intellectually)and are not a lobbying organisation. We are however committed to the principle of sustainable development.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Konsumaturi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
UITP
DeGeVal

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 1000000  € et < 1250000  €

Klijenti li jiġġeneraw fatturat ogħla jew daqs 150000 € u inqas minn 200000 €.
 • Cities and regions


Klijenti li jiġġeneraw fatturat ogħla jew daqs 800000 € u inqas minn 900000 €.
 • EU

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 418,403 €
Għotjiet: 483,884 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.