Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Marking Public Affairs bvba

Identifikačné číslo v Registri: 56165887498-11
Dátum registrácie: 19/12/2011 17:05:20

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 26/02/2017 18:10:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26/02/2017 18:10:52
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 26/02/2018

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Marking Public Affairs bvba

bvba

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Samostatne zárobkovo činní konzultanti

    Kontaktné údaje

Avenue Arnold Delvaux 6
1180 Uccle
BELGICKO

(+322)3451583

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Christina Marking Andriessen

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Christina Marking Andriessen

Director

    Ciele a poslanie

To offer strategic advice to health and social affairs stakeholders with the aim to put or keep their issues on the EU policy agenda and support the implementation of these public affairs strategies

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- EU Health Programme
- Social Innovation Package
- Social OMC
- Horizon 2020
- Pharmaceutical policy and legislation (personalised medicines, biosimilars, natural medicine, homeopathy)
- AHA-EIP
- JA CHRODIS
- health inequalities
- Patient Safety
- EAsI
- EU Mental Health Compass
- Social Protection Committee
- European Semester
- Social Pillar

In charge of work programme and meetings of two European Parliament Interest Groups:
- Carers
- Mental health, Well-being and Brain Disorders

Numerous policy statements and responses to EU policy development in relation to the initiatives named above


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Coordination of two European Parliament Interest Groups

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Christina Maria MARKING 15/09/2016 14/09/2017

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Rozpočet
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2016  -  12/2016

>= 10 000 € a < 24 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • Community Public Affairs
 • PACT
 • MKandA
 • Global Association of Mental Illness Advocacy Networks-Europe
 • Pulmonary Hypertension Association Europe
 • American Association of Retired Persons
 • ECHAMP
 • EuropaBio
 • EFPIA
 • Waters
 • GAMIAN-Europe
 • APCO

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.