Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Marking Public Affairs bvba

Identifikačné číslo v Registri: 56165887498-11
Dátum registrácie: 19.12.2011 17:05:20

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.12.2014 16:01:28
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.12.2014 16:01:28


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Marking Public Affairs bvba
Skratka:
Právna forma: bvba
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Christina Marking- Andriessen
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Christina Marking Andriessen
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue General Lotz  57
1180 Uccle
BELGICKO
Telefónne číslo: (+2) 3451583
Fax: (+32) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: To offer strategic advice to health and social affairs stakeholders with the aim to put or keep their issues on the EU policy agenda and support the implementation of these public affairs strategies
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Christine Andriessen 15.7.2014 13.7.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- EU Health Programme
- Social Innovation Package
- Social OMC
- Horizon 2020
- Pharma legislation
- European Innovation Partnership on Healthy and Active Ageing
- CHRODIS
- health inequalities
- Patient Safety
- EAsI
- European Semester
- Social Protection Committee
- Mental Health Joint Action

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2014 - 12/2014
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 100000  € a < 150000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • EUGMS
 • ECHAMP
 • AARP
 • GAMIAN-Europe
 • Eurocarers
 • Sanofi
 • Powell Tate
 • Reputation Institute
 • Lundbeck
 • Waters
 • European Patients Forum
 • APCO
 • PHA Europe

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.