Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

International Association of Legal Protection Insurance

Tunnusnumber registris: 5610333409-62
Registreerimise kuupäev: 19.09.08 12:22:42

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 8.09.14 9:53:11
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 8.09.14 9:53:11


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: International Association of Legal Protection Insurance
Akronüüm: RIAD
Õiguslik vorm: International not for profit organisation, Aisbl
Veebisait: http://www.riad-online.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Antje Fedderke
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Antje Fedderke
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 4 Rue de l'Industrie 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 27323628
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: RIAD represents almost 60 legal protection insurance companies from 20 countries. The Association’s primary corporate purpose is the communication, promotion and defense of its Members’ interests. Legal expenses insurers facilitate access to justice for their clients by financing proceedings and providing legal services, therefore, RIAD promotes the shared interests of all legal expenses insurers to bring about conditions everywhere that guarantee an ever increasing presence of the industry within an environment of fair competition.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1,5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Antje FEDDERKE 7.08.14 5.08.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Insurance, judicial and consumer affairs

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 150000  € ja < 200000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.