Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

International Association of Legal Protection Insurance - RIAD

Tunnusnumber registris: 5610333409-62
Registreerimise kuupäev: 19/09/2008 12:22:42

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/03/2015 10:18:42
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30/03/2015 10:18:42
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 30/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

International Association of Legal Protection Insurance - RIAD

RIAD

International not for profit organisation, Aisbl

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Rue de l'Industrie, 4
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 27323628

    Juriidiliselt vastutav isik

Antje Fedderke

Secretary General

    ELi asjade eest vastutav isik

Antje Fedderke

Secretary General

    Eesmärgid ja ülesanded

RIAD represents approximately 60 legal protection insurance companies from 20 countries. The Association’s primary corporate purpose is the communication, promotion and defense of its Members’ interests. Legal protection insurers facilitate access to justice for their clients by financing proceedings and providing legal services.
Therefore, RIAD promotes the shared interests of all legal protection insurers to bring about conditions everywhere that guarantee an ever increasing presence of the industry within an environment of fair competition.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Specific insurers issues;
Insurance related cases dealt with by the EU Court of Justice;
Regulation of legal services;
Collective redress;
Alternative Dispute Resolution;
Insruance Block Exemption Regulation.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Insurance, judicial and consumer affairs

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1  

1

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Antje FEDDERKE 07/08/2014 05/08/2015

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2012  -  12/2012

>= 50 000 € ja < 99 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.