Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Buma/Stemra

Identifikacijska številka v Registru: 56091957679-64
Datum registracije: 11/01/2012 11:41:09

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 09/02/2015 16:39:29
Datum zadnje letne spremembe: 09/02/2015 16:39:29
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 09/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Buma/Stemra

Stichting/Vereniging

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Podjetja in skupine

    Kontaktni podatki

Siriusdreef, 22-28
2132 WT Hoofddorp
NIZOZEMSKA

(+31) 23799 79 99

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Hein Van der Ree

CEO

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Robbert Baruch

Manager Public Affairs

    Cilji in naloge

Bij Buma/Stemra zijn ongeveer 20.000 componisten, tekstschrijvers en auteurs aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en auteurs de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Harmonisering auteursrechten
Collectief rechtenbeheer
Digitale agenda


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Orpaned works
Copyrights
collective rights management
online music licensing
2005 Recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services
Culture

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1  

1

1

1 Manager Public Affairs.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Avdiovizualno in mediji
  • Komuniciranje
  • Kultura
  • Notranji trg
  • Podjetništvo
  • Potrošniki
  • Pravosodje in temeljnih pravic
  • Splošne in institucionalne zadeve
  • Vseevropska omrežja

    Članstvo in povezanost z mrežami

GESAC
CISAC

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999  

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Robbert Baruch