Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Buma/Stemra

Identifikacijska številka v Registru: 56091957679-64
Datum registracije: 11/01/2012 11:41:09

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 24/09/2015 14:09:48
Datum zadnje letne spremembe: 09/02/2015 16:39:29
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 09/02/2017

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Buma/Stemra

Stichting/Vereniging

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Podjetja in skupine

    Kontaktni podatki

Siriusdreef, 22-28
2132 WT Hoofddorp
NIZOZEMSKA

(+31)23799 79 99

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Hein Van der Ree

CEO

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Robbert Baruch

Manager Public Affairs

    Cilji in naloge

Bij Buma/Stemra zijn ongeveer 20.000 componisten, tekstschrijvers en auteurs aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en auteurs de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Harmonisering auteursrechten
Collectief rechtenbeheer
Digitale agenda
Cultuur

Meet the authors


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Orpaned works
Copyrights
collective rights management
online music licensing
2005 Recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services
Culture

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1   25%: 1

2

1,2

1 Manager Public Affairs.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Robbert BARUCH 09/04/2015 03/04/2016
Birre Olivia BÜLLER 06/11/2015 04/11/2016
Max NEDERKOORN 04/12/2015 31/03/2016

    Interesna področja

  • Avdiovizualno in mediji
  • Komuniciranje
  • Kultura
  • Notranji trg
  • Podjetništvo
  • Potrošniki
  • Pravosodje in temeljnih pravic
  • Splošne in institucionalne zadeve
  • Vseevropska omrežja

    Članstvo in povezanost z mrežami

GESAC
CISAC

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Robbert Baruch