Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Buma/Stemra

Identifikačné číslo v Registri: 56091957679-64
Dátum registrácie: 11/01/2012 11:41:09

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 01/04/2015 10:08:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 16:39:29
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Buma/Stemra

Stichting/Vereniging

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Siriusdreef, 22-28
2132 WT Hoofddorp
HOLANDSKO

(+31) 23799 79 99

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Hein Van der Ree

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Robbert Baruch

Manager Public Affairs

    Ciele a poslanie

Bij Buma/Stemra zijn ongeveer 20.000 componisten, tekstschrijvers en auteurs aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en auteurs de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Harmonisering auteursrechten
Collectief rechtenbeheer
Digitale agenda


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Orpaned works
Copyrights
collective rights management
online music licensing
2005 Recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services
Culture

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

1 Manager Public Affairs.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Robbert Baruch 09/04/2015 03/04/2016

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Komunikáciu
  • Kultúra
  • Podniky
  • Spotrebitelia
  • Spravodlivosť a základných práv
  • Transeurópske siete
  • Vnútorný trh
  • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

GESAC
CISAC

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Robbert Baruch