Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Buma/Stemra

Identifikavimo numeris Registre: 56091957679-64
Registracijos data: 12.1.11 11.41.09

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.16 11.40.16
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.16 11.40.16


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Buma/Stemra
Akronimas:
Teisinis statusas: Stichting/Vereniging
Svetainė: http://www.bumastemra.nl

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Hein Van der Ree
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Robbert Baruch
Pareigos: Manager Public Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Siriusdreef  22-28
2132 WT Hoofddorp
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+31) 23799 79 99
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Public Affairs:
Lange Voorhout 86/12
2514 EJ Den Haag
+31 70 3109102

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Bij Buma/Stemra zijn ongeveer 20.000 componisten, tekstschrijvers en auteurs aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en auteurs de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija: 1 Manager Public Affairs.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Robbert Baruch 14.3.8 15.3.6
Amela Halilović 14.9.2 15.3.27

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Orpaned works
Copyrights
collective rights management
online music licensing
2005 Recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services
Culture

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Komunikacija
 • Kultūra
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
GESAC
CISAC

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Robbert Baruch