Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Buma/Stemra

Tunnistenumero rekisterissä: 56091957679-64
Rekisteröintipäivä: 11.1.2012 11:41:09

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.12.2014 10:10:51
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.12.2014 10:10:51


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Buma/Stemra
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Stichting/Vereniging
Internet-osoite: http://www.bumastemra.nl

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Hein Van der Ree
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Robbert Baruch
Tehtävä organisaatiossa: Manager Public Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Siriusdreef  22-28
2132 WT Hoofddorp
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 23799 79 99
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Public Affairs:
Lange Voorhout 86/12
2514 EJ Den Haag
+31 70 3109102

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Bij Buma/Stemra zijn ongeveer 20.000 componisten, tekstschrijvers en auteurs aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en auteurs de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja 1 Manager Public Affairs.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Robbert Baruch 8.3.2014 6.3.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Orpaned works
Copyrights
collective rights management
online music licensing
2005 Recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services
Culture

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
GESAC
CISAC

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2014 - 12/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Robbert Baruch