Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Buma/Stemra

Αριθμός μητρώου: 56091957679-64
ημερομηνία της εγγραφής: 11/01/2012 11:41:09

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 24/09/2015 14:09:48
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/02/2015 16:39:29
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Buma/Stemra

Stichting/Vereniging

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Siriusdreef, 22-28
2132 WT Hoofddorp
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

(+31) 23799 79 99

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Hein Van der Ree

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Robbert Baruch

Manager Public Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Bij Buma/Stemra zijn ongeveer 20.000 componisten, tekstschrijvers en auteurs aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en auteurs de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Harmonisering auteursrechten
Collectief rechtenbeheer
Digitale agenda
Cultuur

Meet the authors


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Orpaned works
Copyrights
collective rights management
online music licensing
2005 Recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services
Culture

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1   25%: 1

2

1,2

1 Manager Public Affairs.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Robbert BARUCH 09/04/2015 03/04/2016
Max NEDERKOORN 29/09/2015 30/11/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
  • Διευρωπαϊκά δίκτυα
  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Επικοινωνία
  • Επιχειρήσεις
  • Εσωτερική αγορά
  • Καταναλωτές
  • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • Πολιτισμός

    Μέλη

GESAC
CISAC

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Robbert Baruch