Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Buma/Stemra

Αριθμός μητρώου: 56091957679-64
ημερομηνία της εγγραφής: 11/1/2012 11:41:09 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 16/12/2013 11:40:16 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 16/12/2013 11:40:16 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Buma/Stemra
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Stichting/Vereniging
Δικτυακός τόπος: http://www.bumastemra.nl

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Hein Van der Ree
Θέση: CEO

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Robbert Baruch
Θέση: Manager Public Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 22-28 Siriusdreef 
2132 WT Hoofddorp
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+31) 23799 79 99
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Public Affairs:
Lange Voorhout 86/12
2514 EJ Den Haag
+31 70 3109102

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Bij Buma/Stemra zijn ongeveer 20.000 componisten, tekstschrijvers en auteurs aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en auteurs de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία: 1 Manager Public Affairs.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Robbert Baruch 8/3/2014 6/3/2015
Amela Halilović 2/9/2014 27/3/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Orpaned works
Copyrights
collective rights management
online music licensing
2005 Recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services
Culture

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτισμός

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
GESAC
CISAC

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Robbert Baruch